Project detail

Mikrovlnné technologie pro perspektivní kmitočtová pásma a jejich aplikace

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2014

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum nových mikrovlnných struktur, metod modelování a optimalizace pro perspektivní komunikační systémy pracujících v pásmu centimetrových a hlavně milimetrových vln. Interdisciplinární propojení doktorandů pracujících na výzkumu mikrovlnných technologií v různých oblastech bude pro tento projekt potenciálním zdrojem nových řešení.

Mark

FEKT-S-11-18

Default language

Czech

People responsible

Cigánek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dufek Ivo, Ing. - fellow researcher
Kadlec Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Lukeš Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mikulášek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pítra Kamil, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Šeděnka Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vágner Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vorek Jiří, Ing. - fellow researcher
Všetula Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wolanský David, Ing. - fellow researcher
Láčík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2012-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2012-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2014-12-31)

Results

HEBELKA, V.; RAIDA, Z. CPW-fed Double Triangular Slot Antenna for Biomedical applications. In 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. 2013. p. 43-45. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

PROCHÁZKA, P.; MIKULÁŠEK, T. Kruhově polarizovaná flíčková anténa s dutinovým rezonátorem na bázi SIW. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 1. Brno: 2013. s. 76-78. ISBN: 978-80-214-4693-9.
Detail

KUBÍN, P.; MIKULÁŠEK, T. Dielektrická rezonátorová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: 2013. s. 22-24. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; BARAN, O.; KASAL, M. Experimental Satellite Communication and Data Handling System. In Proceedings of 23th International Conference Radioelektronika 2013. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, Studentská 95, Pardubice, Czech Republic, 2013. p. 192-194. ISBN: 978-1-4673-5517-9.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Broadband Monopole Antenna with Convex Conical Reflector for 802.11a Standard. Microwave and Optical Technology Letters, 2013, vol. 55, no. 6, p. 1243-1247. ISSN: 0895-2477.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Broadband Monopole Antenna with Convex Conical Reflector for 802.11a Standard. Microwave and Optical Technology Letters, 2013, vol. 55, no. 6, p. 1243-1247. ISSN: 0895-2477.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Broadband Monopole Antenna with Convex Conical Reflector for 802.11a Standard. Microwave and Optical Technology Letters, 2013, vol. 55, no. 6, p. 1243-1247. ISSN: 0895-2477.
Detail

POKORNÝ, M.; URBANEC, T. LTE Tunable Antenna Design. In 2013 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). Gothenburg, Sweden.: 2013. p. 829-832. ISBN: 978-88-907018-3-2.
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Software defined DCF77 receiver. Radioengineering, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 1211-1217. ISSN: 1210-2512.
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z.; HARTNAGEL, H. Design of Circularly Polarized Terahertz Antenna with Interdigital Electrode Photomixer. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. Gothenborg, Sweden: 2013. p. 2367-2370. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z. Miniaturized Antenna for Body Centric Communication. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. Gothenborg, Sweden: 2013. p. 3119-3122. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T. Circular Ring-Slot Antenna Fed by SIW for WBAN Applications. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. Gothenburg: 2013. p. 205-208. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

DUFEK, I.; DERBEK, V. Adaptation of an Active RFID Technology for Low Power Wireless Sensor Networks Power Wireless Sensor Networks. In Proceedings of the 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Cagliari: 2013. p. 769-773. ISBN: 978-1-4673-2480-9.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. Communication and Data Handling System for BRICsat Satellite. In Proceedings of 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul: 2013. p. 919-922. ISBN: 978-1-4673-6394-5.
Detail

KUBÍN, P.; MIKULÁŠEK, T. Dielektrická rezonátorová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 4, s. 266-270. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; GEORGIADIS, A.; COLLADO, A.; LÁČÍK, J. 2x2 Microstrip Patch Antenna Array Fed by Substrate Integrated Waveguide for Radar Applications. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2013, vol. 12, no. 1, p. 1287-1290. ISSN: 1536-1225.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; GEORGIADIS, A.; COLLADO, A.; LÁČÍK, J. 2x2 Microstrip Patch Antenna Array Fed by Substrate Integrated Waveguide for Radar Applications. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2013, vol. 12, no. 1, p. 1287-1290. ISSN: 1536-1225.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Dipole antenna array with synthesized frequency dependency of gain and reflection coefficient. In 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), 15th Edition. 15. Torino, Italy: 2013. p. 1087-1090. ISBN: 978-1-4673-5705-0.
Detail

PÍTRA, K.; KOVÁCS, P.; RAIDA, Z.; HARTNAGEL, H. Design of Circularly Polarized Terahertz Antenna with Superstrate (Cover) Layer. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications(ICEAA). 15. Torino, Italy: 2013. p. 363-363. ISBN: 978-1-4673-5705-0.
Detail

VAŠINA, P.; LÁČÍK, J. Hřebenová trychtýřová anténa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 6, s. 395-398. ISSN: 1213-1539.
Detail

MRNKA, M.; RAIDA, Z. Septum Polarizer - An Alternative Design Approach. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: Litera, Brno, 2013. p. 37-39. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

MRNKA, M.; PAVLOVIČ, M. Návrh dvojvidového vlnovodového ústia. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 285-289. ISSN: 1213-1539.
Detail

DUFEK, I.; POKORNÝ, M. Digitally Tunable Input Filter Unit for LTE Bands. In Proceedinfs of LAPC 2013. Loughborough: 2013. p. 273-276. ISBN: 978-1-4799-0090-9.
Detail

RAIDA, Z.; VELIČKA, P. Širokopásmová dipólová anténa s drážkovaným reflektorem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 281-284. ISSN: 1213-1539.
Detail

TILLER, J.; KASAL, M. Vstupní část kvadraturního přijímače. Sdělovací technika, 2013, roč. 2013, č. 9, s. 5-8. ISSN: 0036-9942.
Detail

HEBELKA, V.; RAIDA, Z.; WOLANSKÝ, D. Two-Pole Filtering Antenna for Body Centric Communications Communications. In Proceedinfs of LAPC 2013. Loughborough: 2013. p. 221-224. ISBN: 978-1-4799-0090-9.
Detail

KUFA, M. FILTENNA WITH DEFECTED GROUND STRUCTURE OPERATING IN TWO REGIMES. In proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 3. Brno: LITERA, Tábor43a, 612 00 Brno, 2014. p. 19-23. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

HEBELKA, V. Koch slot loopantenna for off-body communications. In proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. 3. Brno: LITERA, Tábor43a, 612 00 Brno, 2014. p. 4-8. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

ZÁPLATA, F.; KASAL, M. Spectrum averaging carrier frequency estimator. In MAREW 2015, 25th International Conference Radioelektronika 2015. 2015. p. 264-267. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Millimeter wave slot array for on-body communication. In 2015 International Conference on electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). 2015. p. 573-576. ISBN: 978-1-4799-7805-2.
Detail

ŠPORIK, V.; LUKEŠ, Z.; PÍTRA, K. Wideband antenna for DVB-T. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 335-337. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ŠPORIK, V.; LUKEŠ, Z.; PÍTRA, K. Wideband antenna for DVB-T. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 335-337. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. Comparison of Novel Multi-Objective Self Organizing Migrating Algorithm with Conventional Methods. In Proceedings of 21st International Conferrence Radioelktronika 2011. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2011. p. 97-100. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. Comparison of Novel Multi-Objective Self Organizing Migrating Algorithm with Conventional Methods. In Proceedings of 21st International Conferrence Radioelktronika 2011. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2011. p. 97-100. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. Comparison of Novel Multi-Objective Self Organizing Migrating Algorithm with Conventional Methods. In Proceedings of 21st International Conferrence Radioelktronika 2011. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2011. p. 97-100. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Coaxial / Circular Horn Antenna for 802.11a Standard. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: VUT v brně, 2011. p. 76-80. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Coaxial / Circular Horn Antenna for 802.11a Standard. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: VUT v brně, 2011. p. 76-80. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. Experimental Band Monitor for PSAT Satellite. In Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies. Istanbul, Turkey: Turkish Air Force Academy, Istanbul, Turkey, 2011. p. 763-766. ISBN: 978-1-4244-9615-0.
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.; BARAN, O. A Band Monitor for a CubeSat-type Satellite. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Tribun EU s..r.o., 2011. p. 269-271. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

FRYDRYCH, J.; URBANEC, T. Širokopásmový vysokofrekvenční generátor s nastavitelným výstupním výkonem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKULÁŠEK, T. Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

WOLANSKÝ, D.; TKADLEC, R. Coaxial Filters Optimization Using Tuning Space Mapping in CST Studio. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 289-294. ISSN: 1210-2512.
Detail

URBANEC, T.; DVOŘÁK, R. Vector Network Analyzer versus Sixport Comparison for Ground Penetrating Radar. In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2011. Budapest: Dept. of Telecommunications, Brno University of Technology, Purkynova 118, 612 00 Brno, 2011. p. 298-301. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z.; ŠTUMPF, M. Adaptive Beam Forming in Time-Domain. In Proceedings of International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. 13. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 299-302. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J. Microstrip Patch Antenna Fed by Substrate Integrated Waveguide. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 1209-1212. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J. Microstrip Patch Antenna Fed by Substrate Integrated Waveguide. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 1209-1212. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J. Microstrip Patch Antenna Fed by Substrate Integrated Waveguide. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 1209-1212. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

CIGÁNEK, J.; RAIDA, Z. Temporal discretization schemes of finite element methods: a critical comparison. In 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 307-310. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

WOLANSKÝ, D.; RAIDA, Z. Antenna Array of E-shaped Patches for Indoor Receiving of the Digital TV Signal. In 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. 13. Torino, Italy: 2011. p. 757-760. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Axisymmetric Horn Antenna Based on TEM TM TEM Transform. In 2011 International Conference on Electromagnetics in Advance Applications. 13. Torino, Italy: 2011. p. 753-756. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

KOVÁCS, P.; BARTYZAL, J.; BOŠTÍK, T.; MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; RAIDA, Z.; SLÁMA, L.; VOREK, J.; WOLANSKÝ, D. Antenna arrays for tactical communication systems: a comparative study. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 4, p. 1-11. ISSN: 1210-2512.
Detail

LUKEŠ, Z.; SVOBODOVÁ, J.; RAIDA, Z. Novel Planar Wideband Antennas Designed by Multi-Thread Hybrid Optimization Method. In Proceeding of International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. 10. Torino, Italy: Corep Torino, 2011. p. 201-204. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

LUKEŠ, Z.; SVOBODOVÁ, J.; RAIDA, Z. Novel Planar Wideband Antennas Designed by Multi-Thread Hybrid Optimization Method. In Proceeding of International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. 10. Torino, Italy: Corep Torino, 2011. p. 201-204. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

PÍTRA, K.; ŠPORIK, V.; LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z.; BARTYZAL, J.; DLOUHÝ, V. Vertically Polarized Antenna System for Television Broadcasting Services. In Microwaves, Communications, Antennas and Electronics Systems, 2011. COMCAS 2011. IEEE International Conference on. Tel Aviv: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1692-8.
Detail

LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T. Substrate Integrated Waveguide Rectangular Ring Slot Antenna. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 425-429. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

LÁČÍK, J. Acceleration of Marching on in Time Method for TD-EFIE by Equivalent Dipole Moment Method and its Analysis. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 3, p. 569-574. ISSN: 1210-2512.
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T. Data processing in multiport-based reflectometer systems. Radioengineering, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 832-837. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. A Novel Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 4, p. 804-816. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. A Novel Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 4, p. 804-816. ISSN: 1210-2512.
Detail

MIKULÁŠEK, T. Flíčková anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2011. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2011. s. 81-84. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T. Simple calibration method for wideband six-port reflectometer. In Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Applied Mathematics and Informatics. Montreux: WSEAS Press, 2011. p. 140-144. ISBN: 978-1-61804-059-6.
Detail

HERTL, I.; STRÝČEK, M.; POLÁČEK, V.; PAVLÍK, R. Design Considerations and Performance of Monopulse Direction Finder Antennas. In Proceeding on International Radar Symposium 2011. Germany: DCM Druck Center Meckenheim GmbH, Germany, 2011. p. 453-456. ISBN: 978-1-4577-0138-2.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J. Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna Fed by Substrate Integrated Waveguide. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Prague, Czech Republic: 2012. p. 2380-2383. ISBN: 978-1-4577-0919-7.
Detail

SEDLÁČEK, P.; MIKULÁŠEK, T. Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 2. Brno: FEKT a FIT VUT v Brně, 2012. s. 38-40. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. Self-organizing Migrating Algorithm for Optimization with General Number of Objectives. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2012. p. 111-115. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

WIKTOR, M.; KADLEC, P.; RAIDA, Z. Performance Limits for Low Order Absorbing Boundary Conditions in Waveguides in Time Domain Analysis. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2012. p. 41-44. ISBN: 978-80-214-4468-3.
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z. Small Antenna for Aerobatic Aircraft. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Praha: 2012. p. 100-104. ISBN: 978-1-4577-0919-7.
Detail

WOLANSKÝ, D.; VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Antennas with Synthesized Frequency Dependency of Gain. In 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP) (id 20208). Praha: 2012. p. 90-93. ISBN: 978-1-4577-0919-7.
Detail

KOVÁCS, P.; URBANEC, T. Electromagnetic Band Gap Structures: Practical Tips and Advice for Antenna Engineers. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 414-421. ISSN: 1210-2512.
Detail

VÁGNER, P.; URBANEC, T.; KASAL, M. Band-monitoring Payload for a CubeSat Satellite. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 430-435. ISSN: 1210-2512.
Detail

BARAN, O.; KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T. Phase Noise Impact on BER in Space Communication. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. Sept. 2012, no. 69, p. 1180-1185. ISSN: 2010-376X.
Detail

ŠRAJBR, M.; PÍTRA, K. Dvoupásmová šroubovicová anténa pro WiFi pásmo. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 42, s. 41-46. ISSN: 1213-1539.
Detail

DUFEK, I. ACTIVE RFID TAG WITH AN EXTENDED RANGE. In Proceedings of 10th International Conference VSACKÝ CÁB 2012. 1. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4579-6.
Detail

ŠPATENKA, V.; WOLANSKÝ, D. Anténní řada 2x2 pro přenos digitálního TV signálu v pásmu 4,4 až 5 GHz. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 42, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

WOLANSKÝ, D.; MIKULÁŠEK, T. Simple 2D model of the human head for SAR determination. In Proceedings of 10th International Conference VSACKÝ CÁB 2012. 1. UREL FEKT VUT Brno, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4579-6.
Detail

LÁČÍK, J. Circularly Polarized SIW Square Ring-Slot Antenna for X-Band Applications. Microwave and Optical Technology Letters, 2012, vol. 54, no. 11, p. 2590-2594. ISSN: 0895-2477.
Detail

TEPLÝ, T.; LÁČÍK, J. SIIG vlnovod: přechod na koplanární vlnovod a mikropáskové vedení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-47. ISSN: 1213-1539.
Detail

SEDLÁČEK, P.; MIKULÁŠEK, T. Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 61, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z. Comparison of planar fractal filters on defected ground substrate. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1210-2512.
Detail

ZATLOUKAL, P.; LUKEŠ, Z. Koncový zesilovač výkonu pro některá krátkovlnná pásma s obvody měření jeho základních provozních parametrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 10, č. 52, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

HEBELKA, V. Planar Antennas in Proximity of Human Body Models. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 4, p. 10-13. ISSN: 1213-1539.
Detail

HEBELKA, V. Fractal monopoles: A comparative study. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 3, no. 4, p. 13-17. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z. Lowpass filter with reduced fractal defected ground structure. Electronics Letters, 2013, vol. 49, no. 3, p. 199-201. ISSN: 0013-5194.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; LÁČÍK, J. Design of radome-covered substrate integrated waveguide slot antenna array. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. Gothenburg (Sweden): 2013. p. 1437-1441. ISBN: 978-88-907018-3-2.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; PUSKELY, J.; LÁČÍK, J. Design of radome-covered substrate integrated waveguide slot antenna array. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013. Gothenburg (Sweden): 2013. p. 1437-1441. ISBN: 978-88-907018-3-2.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Study of Interaction between Monopole Antenna Operating in TM Mode and Human Tissue. In 7th EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION. 2013. p. 578-581. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

WOLANSKÝ, D.; VŠETULA, P.; RAIDA, Z.; PUSKELY, J. Broadband Small Patch Antenna Array for Ka-band Application. In 7th EUROPEAN CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION. 2013. p. 893-896. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

ŠEDĚNKA, V.; CIGÁNEK, J.; KADLEC, P.; RAIDA, Z.; WIKTOR, M.; SARTO, M.; GRECO, S. Time-Domain Finite Elements for Virtual Testing of Electromagnetic Compatibility. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 309-317. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm: Sensitivity on Controlling Parameters. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 296-308. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm: Sensitivity on Controlling Parameters. Radioengineering, 2013, vol. 22, no. 1, p. 296-308. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, P. Multi-Objective Optimization of Electromagnetic Structures Based on Self-Organizing Migration. Brno: VUTIUM, 2012. p. 1-105.
Detail

CIGÁNEK, J.; KADLEC, P.; RAIDA, Z.; WIKTOR, M. Microwave Imaging: Comparison of Direct Scattering Problem Solvers. In 13th Conference on Microwave Techniques COMITE 2013. Studentska 95 532 10 Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2013. p. 134-139. ISBN: 978-1-4673-5513-1.
Detail

KUFA, M.; RAIDA, Z. Design of Filtenna with Fractal Defected Ground Structure. In 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). 2013. p. 1278-1280. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

HEBELKA, V.; RAIDA, Z. Planar Antenna in Proximity of Human Body Models. In 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). 2013. p. 3193-3195. ISBN: 978-88-907018-1-8.
Detail

LUKEŠ, Z.; PÍPAL, M.; Barco, s.r.o., Uherské Hradiště, CZ: Planární modulární anténa. 21185, užitný vzor. ÚPV Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 (2010)
Detail

VÁGNER, P.; BARAN, O.: mikrovlnný zářič; Mikrovlnný generátor - zářič. Prototyp je vlastnictvím zákazníka. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

KASAL, M.; VÁGNER, P.; URBANEC, T.: U-transponder01; Družicový transpondér - monitor. lab 822, Purkyňova 118, Brno 61200 během testů, oběžná dráha Země po vypuštění jako součást družice Psat. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

KASAL, M.; VÁGNER, P.: feed-L; Special feed for parabolic antenna with circular polarization. UREL - Experimental Satellite Laboratory. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

VÁGNER, P.; KUBÍČEK, M.: VHF receiver; VHF přijímač. Ústav radioelektroniky FEKT. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; DVOŘÁK, R.: MSix250-26500; Jednoportový mikrovlnný širokopásmový vektorový obvodový analyzátor pro kmitočtové pásmo 250MHz až 26.5GHz na principu šestibranu, součást řešení projektu (GP102/09/P297). PA-737 UREL, FEKT VUT Purkyňova 118, Brno 61200. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products. (funkční vzorek)
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z.: MP180S17001; Malé antény pro akrobatický letoun. Ústav radioelektroniky Purkyňova 118 612 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Small_antenna_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

MIKULÁŠEK, T.: MP180S17001; Malá štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu (FR-TI2/039). UREL, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Small_SIW_Slot_Antenna_Array_EN.pdf. (funkční vzorek)
Detail

POKORNÝ, M.; ŠINDLER, P.; DUFEK, I.: FEKT-S-11-18; 6GHz Retrodirective antenna array mixer. VUT v Brně, FEKT - UREL, PA-656. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/RDA_mixer_Pokorny_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.; KASAL, M.: A-receiver01; Přijímač pro experimentální družici BricSat. lab 822, Purkyňova 118, Brno 61200 během testů, oběžná dráha Země po vypuštění jako součást družice Bricsat. (funkční vzorek)
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M.; URBANEC, T.: BRICSAT TX; Vysílač a kontrolér pro experimentální družici. Během testování: laboratoř experimentálních družic UREL Během provozu: experimentální satelit BRICSAT. (funkční vzorek)
Detail

WOLANSKÝ, D.: MP180S17001; 2x2 vícevrstvá anténní řada pro aplikace v Ka pásmu. UREL FEKT VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/Wolansky_rada_27_GHz_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; VÁGNER, P.: Testing jig0805-6; Testing jig for 0805-6 SMD. AVX Czech Republic s.r.o. Za olšávkou 303 686 01 Uherské Hradiště. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: MICRO-RFID; Miniaturizovaná UKV RFID anténa [FR-TI1/483]. Metra Blansko. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: UWB UHF FRID; Širokopásmová kruhově polarizovaná RFID anténa [FR-TI1/483]. Metra Blansko s.r.o. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: ETSI RFID FR4; UHF ETSI RFID planární řada s impedančním pahýlem pro frekvenci 868 MHz. Barco s.r.o. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: FCC RFID FR4; UHF FCC RFID planární řada se dvěma impedančními pahýly pro frekvenci 902-928 MHz. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: ETSI RFID ROGERS; Nízkoztrátová anténní řada pro RFID aplikaci ETSI 868 MHz s jedním přizpůsobovacím pahýlem. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: FCC RFID ROGERS; Nízkoztrátová anténní řada pro RFID aplikaci FCC 902-928 MHz se dvěma přizpůsobovacími pahýly. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

VŠETULA, P.: MP180S17001; Flíčková anténní řada pracující v Ka pásmu. UREL, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2012/FV_Tesla_Vsetula_EN.pdf. (funkční vzorek)
Detail

LUKEŠ, Z.: DOUBLE RFID FR4; Dvojitá symetrická anténní řada s rovnoměrným ziskem. Barco s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

KASAL, M.: SSPA 10 GHz 20 W; Vykonový zesilovač 10 GHz 20 W. http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.: Slot2.4G_6; Anténa s kruhovou polarizací pro kmitočet 2450 MHz. Michal Flora f.o. Komenského 700/42 750 02 Přerov Česká Republika IČO: 63031868. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2013/Urbanec_Antenna_2-4GHz_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.; RAIDA, Z.; KADLEC, P.: FMCW_simulator_RAMET_V1.0; Simulátor FMCW radaru pro měření rychlosti vozidel. Letecká 1110, 686 04 Kunovice. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Urbanec_Ramet_FMCW_CZ.pdf. (software)
Detail

URBANEC, T.: FMCW24Gv1; Radarový senzor pro detekci objektů před lokomotivou. MSV elektronika s.r.o. Poštovní 662 742 13, Studénka. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/MSV_Radar_sensor_Urbanec_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail