Project detail

Zařazení moderních metod analýzy náhodných procesů do předmětů se zaměřením na číslicové zpracování signálů a obrazů

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Cílem projektu je dát studentům teoretický a praktický základ z oblasti spojitých a diskrétních náhodných procesů a jejich kmitočtové reprezentace v podobě výkonové spektrální hustoty. Navazuje na předměty teoretického základu, jako jsou matematika, teoretická informatika a teorie sdělování, a formuje inženýra jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, aplikačním využitím, službami či s dohledovými a měřicími systémy. Tyto nově vytvořené části mohou být ještě využity v předmětech Signálové procesory a Zpracování řeči. Probírané metody a principy jsou také využitelné při práci na semestrálních projektech a diplomových pracích.

Description in English
The aim of this project is to give a theoretical base of continuous and disctere stochastic processes and signals in the subjerct of Digital Signal Processing.

Keywords
Číslicové zpracování signálů, náhodné procesy, výkonová spktreální hustota.

Key words in English
Digital signal processonig, stochastic processes, power spectral density

Mark

1298/F1

Default language

Czech

People responsible

Klon Jaroslav - fellow researcher
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2012-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2012-01-01 - not assigned)