Project detail

Nové typy kompozitů na bázi tuzemských surovin pro zesilování stavebních konstrukcí s důrazem na zvýšenou požární odolnost

Duration: 01.03.2010 — 29.12.2012

On the project

Nové typy kompozitů na bázi tuzemských surovin pro zesilování stavebních konstrukcí s důrazem na zvýšenou požární odolnost

Description in English
New types of composites based on tezemských materials for strengthening of structures with emphasis on improved fire resistance

Keywords
kompozity, požární odolnost

Key words in English
composites, Fire Resistance

Mark

FR-TI1/376

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2010-03-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-03-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2010-03-01 - 2012-12-31)

Results

TARANZA, L.; DROCHYTKA, R. NOVÉ TYPY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VÝZTUŽE. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 1, č. 1, s. 241-244. ISSN: 1211-3700.
Detail