Project detail

Inovace a rozšíření laboratorní úlohy - Kontinuální měření součinitele difúze vodní páry

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Mark

1501/2011/G1

Default language

Czech

People responsible

Nováček Jaroslav, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2011-01-01 - 2011-12-31)
Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.
- fellow researcher (2011-03-01 - not assigned)
Taranza Luboš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-03-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)