Project detail

Výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných ložisek

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Navrhovaný projekt řeší výzkum a vývoj výkonově optimalizovaných valivých ložisek, které jsou charakteristické garantovanou trvanlivostí shodnou se základním provedením standardních ložisek a sníženými výrobními náklady.

Description in English
Proposed project solve research and development of performance optimized bearings, which are characterized by a guaranteed life agree with the basic type of the standard bearings and reduced production costs.

Keywords
valivé ložisko, trvanlivost, výrobní náklady, konkurenceschopnost

Key words in English
rolling bearings; life; production costs; competitive advantage

Mark

FR-TI3/382

Default language

Czech

People responsible

Zikmund Vladimír, Ing.
- principal person responsible (2011-01-01 - 2013-12-31)
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-01-01 - 2013-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2011-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2011-01-01 - 2013-12-31)

Results

ŠPERKA, P.; KOBZA, M.; KOUKAL, O.; KREJČÍ, M.; MACHÁČEK, O.: ImpactApparatus; Zařízení pro studium rázově zatěžovaných kontaktů. A2/423. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=279. (funkční vzorek)
Detail

VRBKA, M.; KOMÁNEK, J.: shot peening device; Zařízení pro modifikaci topografie třecích povrchů. Laboratoře A2/421,422,423 nebo A4/503 Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=285. (funkční vzorek)
Detail

ŠPERKA, P.; BARTOŇ, L.: LEDlighSource; Výkonný LED světelný zdroj pro mikroskop. A2/423 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=280. (funkční vzorek)
Detail