Project detail

Homogenní a heterogenní polymerní materiály pro konstrukční a medicínské aplikace

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Podstatou navrhovaného projektu je výzkum syntetických a fyzikálních metod přípravy nových multifunkčních homogenních a heterogenních polymerních materiálů metodou "bottom-up" od molekulární nanostruktury až k makroskopickým systémům a charakterizace jejich struktury na různých rozměrových úrovních a kvantifikace vztahů mezi strukturními parametry a výslednými fyzikálně chemickými vlastnostmi a vybranými, předem definovanými funkcemi těchto materiálů určených pro náročné strojírenské a medicínské aplikace.

Mark

FCH-S-11-4

Default language

Czech

People responsible

Fiore Kateřina, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fišerová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Gojkovic Živan, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kopuletá Ema, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Kučera František, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Recman Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Richtera Lukáš, RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Rolník Miroslav, Ing. - fellow researcher
Sadílek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šálek Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žídek Jan, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Materials Science
- (2011-01-01 - 2011-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

ŽÍDEK, J., JANČÁŘ, J. Simulation of tensile characteristics of nanocrystalline materials: Affine and phantom network model. Chemické listy, 2005, ISSN: 0009-2770.
Detail

KUČERA, F.; SLÁNSKÁ, P. Aplikace pigmentů indikujících teplotní změnu plastů. Plastics Production, 2011, roč. 6, č. 1, s. 44-45. ISSN: 1802-1549.
Detail

NEČAS, A.; VOJTOVÁ, L.; JANČÁŘ, J. Quality of Newly Formed Cartilaginous Tissue in Defects of Articular Surface after Transplantation of Mesenchymal Stem Cells in a Composite Scaffold Based on Collagen I with Chitosan Micro- and nanofibres. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. 4, p. 605-614. ISSN: 0862-8408.
Detail

MLČOCH, T.; KUČERÍK, J. Hydration of carboxymethyl cellulose of different molecular weight studied by several DSC approaches. Chemické listy. 2011. p. s936 (s936 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; JANČÁŘ, J. Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů. Bioimplantologie 2011, Odpobrný program a sborník přednášek. 1. Brno: MSD, 2011. s. 30-30. ISBN: 978-80-7392-156-9.
Detail

BAKAJOVÁ, B.; TOCHÁČEK, J.; BĚŤÁK, L.; KUČERÍK, J. Humic acids as the additives in polypropylene. Chemické listy. 2011. p. 923-923.
Detail

JANČÁŘ, J.; RECMAN, L.; JANČÁŘOVÁ, E. Strain hardening in PMMA/silica nanocomposites. F: ESPCI Paris Tech, 2010. p. 36-37.
Detail