Project detail

Komplexní stavební program na bázi vysokohodnotného sádrového pojiva z druhotných surovin

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2013

On the project

Komplexní stavební program na bázi vysokohodnotného sádrového pojiva z druhotných surovin

Description in English
A comprehensive building program based on high performance plaster bonding agent from secondary raw materials

Keywords
druhotné suroviny, sádra

Key words in English
secondary raw materials, plaster

Mark

FR-TI2/653

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2010-09-15 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2010-06-01 - 2013-12-31)

Results

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D. Gypsum dehydration to Alpha-gypsum in mixed chloride solutions. Advanced Materials Research, 2012, vol. 457, no. 1, p. 391-394. ISSN: 1022-6680.
Detail

HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; NOVÁK, J. Příprava síranového pojiva z chemosádrovce. In Maltoviny 2012. Brno: VUT Brno, 2012. s. 37-42. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

HÁJKOVÁ, I. Možnosti přípravy síranového pojiva z odpadních surovin. In 15. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2013. Brno: VUT Brno, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K. Beta sádra ze sekundárních surovinových zdrojů. In 17. mazinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky - sborník konference. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 184-187. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M. Ověření účinnosti vybraných plastifikátorů na silně viskózních pastách. In Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 134-137. ISBN: 978-80-552-1031-5.
Detail

DVOŘÁK, K.; HÁJKOVÁ, I.; FRIDRICHOVÁ, M. Influence of grinding alpha-gypsum on its final property. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 61-64. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

MAGRLA, R.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K. Proposal and testing masonry cement. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans tech publication, 2014. p. 13-16. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D. Alpha plaster produced by the pressureless method of dehydration in salt solution. Ceramics-Silikáty, 2014, vol. 58, no. 1, p. 21-27. ISSN: 0862-5468.
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; Vysoké učení technické v Brně Rosomac, s.r.o.: Jednokomorové dehydratační zařízení. 26914, užitný vzor. (2014)
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; Vysoké učení technické v Brně Rosomac, s.r.o.: Sušící linka pro výrobu hemihydrátové sádry. 26870, užitný vzor. (2014)
Detail

DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.: unimix 01; Pojivový premix UNIMIX 01. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.; KULÍSEK, K.: sadrotvar; Sádrová tvarovka pero-drážka. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.: Sádrová tvarovka; Výroba sádrových tvarovek. Rosomac s.r.o., laboratoř ÚTHD, dokumentace na obou pracovištích. (poloprovoz)
Detail

FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.: B-HEMI-FR-TI2/653; Technologie výroba sádry z průmyslově vyráběného sádrovce. THD. (ověřená technologie)
Detail

DVOŘÁK, K.; KULÍSEK, K.; GAZDIČ, D.; FRIDRICHOVÁ, M.: KAREAMAL 001; Sádrová omítka hlazená KERAMALT 001. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.: Gipstmel; Univerzální sádrový tmel GIPSTMEL. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, K.; GAZDIČ, D.; KULÍSEK, K.; FRIDRICHOVÁ, M.: KERAMALT 002; Sádrová omítka točená KERAMALT 002. Laboratoře THD Receptura je uložena elektronicky.. (funkční vzorek)
Detail