Project detail

Vývoj progresivní solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů v nové materiály

Duration: 01.04.2010 — 31.12.2013

On the project

Konečným cílem projektu je nová komplexní technologie, která umožní transformaci nebezpečných odpadů do látek použitelných pro přípravu nových materiálů, které bude následně možné aplikovat ve stavebnictví, ale i v jiných oborech

Description in English
The ultimate goal of the project is a new complex technology, which will enable transformation of hazardous waste into substances usable for the preparation of new materials, which will be subsequently applied in the building industry and also in other fields

Keywords
nebezpečný odpad, solidifikace, transformace

Key words in English
hazardous waste, solidification, transformation

Mark

FR-TI2/341

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2010-09-13 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-05-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2010-04-01 - 2013-12-31)

Results

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Properties of cement composites produced by hazardous waste stabilization-solidification. In 2ND WTA-INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM. 1. Brno: WTA, 2011. p. 87-94. ISBN: 978-3-937066-21-9.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/stabilization. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 446-449, p. 2793-2799. ISSN: 1022-6680.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Studium trvanlivosti a mikrostruktury solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu. In Odpadové fórum 2012. 1. Kouty nad Desnou: Odpadové fórum, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-85990-20-1.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The study of solidification/stabilization product properties made of hazardous industrial waste water sludge. International Journal of chemical and Environmental Engineering Systems, 2013, vol. 2012, no. 3, p. 59-63. ISSN: 0976-3716.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Microstructural Study of Cement Composites Produced by Hazardous Waste Stabilization/Solidification. Advanced Materials Research (online), 2012, vol. 2012, no. 587, p. 97-101. ISSN: 1662-8985.
Detail

BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Možnosti využití výsledných produků solidifikace při stavbě zemního tělesa pozemních komunikací. In Ekologie a nové stavební hmoty. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. s. 44-47. ISBN: 978-80-87397-14-5.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The impact of various binders addition on solidification/stabilisation process of hazardous waste. INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONFERENCE 2013, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 117-122. ISSN: 2146-7382.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2014, no. 864-867, p. 1947-1953. ISSN: 1022-6680.
Detail

BÍNA, T.; DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B. Efekt přídavku různých pojiv při solidifikaci nebezpečných odpadů. In Popílky ve stavebnictví 2013 : I. mezinárodní konference : [15.-17. května 2013, Brno] : sborník přednášek. Brno: Novpress, 2013. s. 82-87. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The use of cementation process for waste industrial sludge solidification. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 252-257. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J.: G2 - FR-TI2/341; Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu katalog. č. 120114 pro další využití. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J.: G1 - FR-TI2/341; Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu s katalogovým číslem 160303. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J.: Z-FR-TI2/341; Solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů katalogového čísla 120114 a 160303 v nové materiály. Hradecký písek a.s Provozovna - ul. Pardubická, Hradec Králové - Plačice, 500 04. (ověřená technologie)
Detail