Project detail

Výzkum trvanlivosti a účinnosti solidifikačních receptur určených pro zneškodnění nebezpečných odpadů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Cílem projektu je prozkoumat vlastnosti solidifikátu připraveného z nebezpečného odpadu a prověřit tak stálost jeho vlastností a účinnost solidifikačních receptur z hlediska času. V souladu se současně řešenou disertační prací projekt naváže na výsledky tříletého výzkumu a vhodně ho tak doplní o důležité trvanlivostní charakteristiky. Závěrem projektu bude posouzení trvanlivosti solidifikátu porovnáním výsledků zkoušek provedených po vyrobení solidifikátu a po dvou letech od jeho vyrobení.

Mark

FAST-J-10-41

Default language

Czech

People responsible

Dohnálková Božena, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Hodná Jana, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)