Project detail

Vytvoření experimentální ukázkové úlohy modelu zatěžování proximální části stehenní kosti

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Mark

FRVŠ 2955/2010 G1

Default language

Czech

People responsible

Civín Adam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Návrat Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vosynek Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)