Project detail

Výzkum a vývoj multifunkční programovatelné infúzní pumpy pro pacientem řízenou analgezii (PCA) s možností vzdáleného monitorování a napojení na nemocniční informační systémy.

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Jedná se o komplexní řešení tišení bolesti pacientem pomocí multifunkční programovatelné PCA pumpy s plnohodnotnou vazbou na databázové servery a informační systémy nemocnic. Cílem projektu je integrovat do jednoho přístroje všechny požadavky na dávkovací procesy tišících přípravků (opiátů a anestetik) se zajištěním bezpečnosti pacienta, obsluhy i zpracování dat.

Description in English
Complex solution of the patient controlled analgesia through the use of multifunction programmable PCA pump with full-value attachment to database servers and hospital information systems. The project drift is to integrate all the demands for dose medication processes of analgetics (opiate and anesthetics) ensuring the patients safety, personal safety and processed data.

Keywords
System; PCA; Infusion; Pump; Sensor; RFID; Hospital; Drugs

Key words in English
System; PCA; Infusion; Pump; Sensor; RFID; Hospital; Drugs

Mark

FR-TI3/234

Default language

Czech

People responsible

Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2011-01-01 - not assigned)

Results

KRAJSA, O.; FOJTOVÁ, L. RTT measurement and its dependence on the real geographical distance. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ŠILHAVÝ, P.; ŠEDÝ, J. SS7 experimental telecommunication network. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. Žilina, Slovenská republika: 2012. p. 61-64. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. The Software Private Branch Exchange Asterisk with FlexBRI Hybrid Voice card. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 3, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

KRAJSA, O.; FOJTOVÁ, L. Host distance measurement using ICMP protocol in IP networks. In Proceedings of the 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail