Project detail

Aplikace pokročilých optických metod

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na tři oblasti aplikované optiky, které jsou rozvíjeny na ÚFI. Jsou to: 1. Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu pro spektrochemickou analýzu rostliných vzorků s vysokým rozlišením. 2. Využití digitálního holografického mikroskopu pro výzkum dynamiky živé buňky a dokončení vývoje niového multifunkčního mikroskopu. 3. Rozšíření možností měření optických parametrů neuniformních vrstev metodou zobrazovací digitální spektofotometrie. Z ěchto oblastí jsou generována témata disertačních a diplomových prací.

Mark

FSI-S-10-56

Default language

Czech

People responsible

Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Brillová Kateřina, Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Dostál Zbyněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Kvasnica Lukáš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Liška Miroslav, prof. RNDr., DrSc.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Lošťák Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Malina Radomír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Novotný Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Ohlídal Miloslav, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Prochazka David, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Slabý Tomáš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Týč Matěj, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Uhlířová Hana, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Vémola Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Zikmund Tomáš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Institute of Physical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

H. NOVÁKOVÁ, M. HOLÁ, J. KAISER, J. KALVODA, V. KANICKÝ. Determination of heavy metals in fish scales. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. 1. 2010. p. 163-167. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

G. Tromba, R. Longo, A. Abrami, F. Arfelli, A. Astolfo, P. Bregant, F. Brun, K. Casarin, V.Chenda, D. Dreossi, M. Hola, J. Kaiser, L. Mancini, R.H. Menk, E. Quai, E. Quaia, L. Rigon, T. Rokvic, N. Sodini, D. Sanabor, E. Schultke, M. Tonutti, A. Vascotto, F. Zanconati, M. Cova, E. Castelli. The SYRMEP Beamline of Elettra: Clinical Mammography and Bio-medical Applications. In AIP Conference Proceedings. 1. Springer, 2010. p. 18-23. ISBN: 978-0-7354-0813-5.
Detail

LIŠKA, M. Lasery - znovuzrození optiky. Výzkum aplikací laserů na VUT v Brně. Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 4-5, s. 229-237. ISSN: 0009-0700.
Detail

NOVOTNÝ, K.; KAISER, J.; HRDLIČKA, A.; MALINA, R.; VÉMOLA, T.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V. Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 4-5, s. 280-285. ISSN: 0009-0700.
Detail

Kryštofová, O.; Babula, P.; Kaiser, J.; Novotný, K.; Zehnálek, J.; Adam, V.; Kizek, R. Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 402-403. ISSN: 1210-3306.
Detail

KRAJCAROVÁ, L.; NOVOTNÝ, K.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; PROCHAZKOVÁ, P.; ADAM, V.; MARTIN, M.; KIZEK, R.; KAISER, J. Copper Transport and Accumulation in Spruce Stems (Picea abies (L.) Karsten) Revealed by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 4, p. 4485-4504. ISSN: 1452-3981.
Detail

K. Proksová, H. Nováková, M. Holá, J. Kaiser, V. Kanický, P. Martinec, L. Mancini, G. Tromba, N. Sodini. Synchrotron-radiation hard X-ray microtomography measurements of selected bio-minerals. 2010.
Detail

POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; MALINA, R.: Liquid LIBS sestava; Interakční komora pro měření kapalných vzorků metodou LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail

PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; MALINA, R.: HVR; Jednotka pro nastavení sběrné optiky v sestavě laserové spektroskopie. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail

LOŠŤÁK, M.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.: Odměřovač-posuvu-větví; Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
Detail

MALINA, R.: Antivibrační deska; Antivibrační deska pro rLIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail