Project detail

Aplikace pokročilých optických metod

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na tři oblasti aplikované optiky, které jsou rozvíjeny na ÚFI. Jsou to: 1. Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu pro spektrochemickou analýzu rostliných vzorků s vysokým rozlišením. 2. Využití digitálního holografického mikroskopu pro výzkum dynamiky živé buňky a dokončení vývoje niového multifunkčního mikroskopu. 3. Rozšíření možností měření optických parametrů neuniformních vrstev metodou zobrazovací digitální spektofotometrie. Z ěchto oblastí jsou generována témata disertačních a diplomových prací.

Mark

FSI-S-10-56

Default language

Czech

People responsible

Brillová Kateřina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Dostál Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Kvasnica Lukáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liška Miroslav, prof. RNDr., DrSc. - fellow researcher
Lošťák Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Malina Radomír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ohlídal Miloslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Prochazka David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Slabý Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Týč Matěj, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Uhlířová Hana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vémola Tomáš, Ing. - fellow researcher
Zikmund Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

H. NOVÁKOVÁ, M. HOLÁ, J. KAISER, J. KALVODA, V. KANICKÝ. Determination of heavy metals in fish scales. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - Sborník příspěvků. 1. 2010. p. 163-167. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

G. Tromba, R. Longo, A. Abrami, F. Arfelli, A. Astolfo, P. Bregant, F. Brun, K. Casarin, V.Chenda, D. Dreossi, M. Hola, J. Kaiser, L. Mancini, R.H. Menk, E. Quai, E. Quaia, L. Rigon, T. Rokvic, N. Sodini, D. Sanabor, E. Schultke, M. Tonutti, A. Vascotto, F. Zanconati, M. Cova, E. Castelli. The SYRMEP Beamline of Elettra: Clinical Mammography and Bio-medical Applications. In AIP Conference Proceedings. 1. Springer, 2010. p. 18-23. ISBN: 978-0-7354-0813-5.
Detail

LIŠKA, M. Lasery - znovuzrození optiky. Výzkum aplikací laserů na VUT v Brně. Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 4-5, s. 229-237. ISSN: 0009-0700.
Detail

NOVOTNÝ, K.; KAISER, J.; HRDLIČKA, A.; MALINA, R.; VÉMOLA, T.; PROCHAZKA, D.; NOVOTNÝ, J.; KANICKÝ, V. Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Československý časopis pro fyziku, 2010, roč. 60, č. 4-5, s. 280-285. ISSN: 0009-0700.
Detail

Kryštofová, O.; Babula, P.; Kaiser, J.; Novotný, K.; Zehnálek, J.; Adam, V.; Kizek, R. Využití laserem indukované ablační spektroskopie pro detekci kovů. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 402-403. ISSN: 1210-3306.
Detail

KRAJCAROVÁ, L.; NOVOTNÝ, K.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; PROCHAZKOVÁ, P.; ADAM, V.; MARTIN, M.; KIZEK, R.; KAISER, J. Copper Transport and Accumulation in Spruce Stems (Picea abies (L.) Karsten) Revealed by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2013, vol. 8, no. 4, p. 4485-4504. ISSN: 1452-3981.
Detail

K. Proksová, H. Nováková, M. Holá, J. Kaiser, V. Kanický, P. Martinec, L. Mancini, G. Tromba, N. Sodini. Synchrotron-radiation hard X-ray microtomography measurements of selected bio-minerals. 2010.
Detail

POŘÍZKA, P.; PROCHAZKA, D.; MALINA, R.: Liquid LIBS sestava; Interakční komora pro měření kapalných vzorků metodou LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail

PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; MALINA, R.: HVR; Jednotka pro nastavení sběrné optiky v sestavě laserové spektroskopie. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail

LOŠŤÁK, M.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.: Odměřovač-posuvu-větví; Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
Detail

MALINA, R.: Antivibrační deska; Antivibrační deska pro rLIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
Detail