Project detail

Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

V rámci projektu se budeme zabývat návrhem řízení nekonvenčních mechatronických zařízení s paralelní kinematikou. Zjišťováním vlivu redundantní aktuace a redundantních snímačů na přesnost zařízení a jeho dynamiku, včetně teplotních vlivů. Dále se budeme zabývat simulačním posuzování efektivity navržených řízení mechatronických soustav.

Mark

FSI-S-10-29

Default language

Czech

People responsible

Houška Pavel, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Hejč Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Kovář Jiří, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Ondroušek Vít, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Světlík Miroslav, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Věchet Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Vetiška Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Dept. of Automation
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

VĚCHET, S.; KREJSA, J.; ONDROUŠEK, V. Sensor Data Fusion for Mobile Robot. In Proceedings of the 1st intenational conference Robotics in Education, RiE2010. 1. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. p. 223-227. ISBN: 978-80-227-3353-3.
Detail

KOVÁŘ, J.; BŘEZINA, T. MODEL OF PIPELINE WITH PUMP FOR PREDICTIVE CONTROL. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Interdisciplinary Solutions". Vienna: DAAAM INTERNATIONAL VIENNA 2010, 2010. p. 1363-1364. ISBN: 978-3-901509-73-5.
Detail

ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T. Controller implementation of the Stewart platform linear actuator. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Interdisciplinary Solutions". Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists. Vienna: DAAAM International Vienna, 2010. p. 1357-1358. ISBN: 978-3-901509-73-5. ISSN: 1726-9679.
Detail

HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: accelerometer dataloger; Datalogger pro měření a záznam vibrací mechanických soustav. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Datalogger_pro_mereni_a_zaznam_vibraci_mechanickych_soustav.pdf. (funkční vzorek)
Detail

HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.: abs.lin.mag.redundant sensor; Absolutní snímač polohy s rendundantním vyhodnocováním polohy. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/abs.lin.mag.redundant_sensor.pdf. (funkční vzorek)
Detail

HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: forceSensors; Snímač síly pro lineární pohon Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Snimac_sily_pro_linearni_pohon_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
Detail