Project detail

Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů (NMaR]

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Podstatou řešení projektu je pokračování VaV v oblasti NMaR. VaV míří k vývoji struktury mechanizmu s paralelní kinematickou strukturou (PKS) s vysokou dynamikou, zahrnující konstrukční návrh a výrobu funkčních vzorků se třemi, případně vícero, řízenými osami paralelního mechanismu a ověření jejich funkčnosti. Zahájen bude vývoj a výzkum aplikací bionického přístupu v robotice. Pokračovat bude vývoj funkčních náhrad horních končetin člověka.

Mark

FSI-S-10-27

Default language

Czech

People responsible

Bradáč František, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Blecha Radim, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Ćirović Ivan, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Coufal Jiří, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Holub Michal, Ing., Dipl.-Ing, Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Hubík Vladimír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Knoflíček Radek, doc. Ing., Dr.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Kubela Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Matějka Petr, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Novotný Tomáš, Ing., Ph.D., ING-PAED IGIP
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Opl Miroslav, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Pavlík Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Pochylý Aleš, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Simeonov Simeon, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Synek Miloš, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Tůma Zdeněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

SINGULE, V.; HOUŠKA, P.; BALABÁN, B. Využití elektrických mikropohonů pro zlepšování kvality života. Automa, 2010, roč. 16, č. 5-2010, s. 13-15. ISSN: 1210-9592.
Detail

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOZUBÍK, J.; COUFAL, J. DELTA - a robot with parallel kinematics. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. p. 445-452. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

SINGULE, V.; HADAŠ, Z. Elektrické mikropohony v medicínské technice. Automa, 2010, roč. 16, č. 4, s. 48-49. ISSN: 1210-9592.
Detail

SINGULE, V.; KOVÁŘ, J. Pohony Maxon jako akční členy nové koncepce umělých svalů humanoidního robotu. Automa, 2010, roč. 16, č. 8-9, s. 66-68. ISSN: 1210-9592.
Detail

HOLUB, M.; OPL, M.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z. DELTA - robot with parallel kinematics. MM Science Journal, 2011, vol. 2011, no. Special Edition, p. 186-189. ISSN: 1803-1269.
Detail

KOTEK, L.; TABAS, M. Unsuitable layout of alarm and trip system as a significant source of hazardous situations. In CHISA 2010 ECCE 7, Summaries 5 - Systems and Technology. Praha: ORGIS, 2010. p. 1958-1958. ISBN: 978-80-02-02250-3.
Detail

PAVLÍK, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.: FPHo software; Měřící software pro analýzu logaritmického dekrementu tlumení. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
Detail

BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: DeltaRobot; Manipulátor na bázi paralelní kinematiky - delta robot s třemi osami. VUT FSI Technická 2 B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=991. (funkční vzorek)
Detail

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.: KalKlav; Kalibrační software akcelerometru pro modální analýzu. A1/1229 Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: a. (software)
Detail

PAVLÍK, J.; OPL, M.; HOLUB, M.: kal_akc; Stand pro kalibraci akcelerometrů. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1019. (funkční vzorek)
Detail