Project detail

Lokalizování koncových bodů v distribuovaných systémech

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti lokalizace koncových stanic (PC a senzorů). Cílem je nalézt optimální metodu pro zjištění polohy klasického PC, které je energeticky i výkonově téměř neomezeno, a senzorů, které jsou limitovány jednak svým výkonem, ale především kapacitou baterií, které je udržují v provozu. Výsledky výzkumu pomohou zkvalitnit detekci koncových stanic a zajistit tak kvalitnější informace v případech, kdy se senzory nebo PC používají ke sběru dat.

Mark

FEKT-J-10-11

Default language

Czech

People responsible

Müller Jakub, Ing.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Šimek Milan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

BURGET, R.; KARÁSEK, J.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.; DOSTÁL, O. Rapidminer image processing extension: A platform for collaborative research. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 2010. p. 114-118. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

MÜLLER, J.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Localization of nodes for hierarchical aggregation in IPTV systems. In Telecommunication and Signal Processing 2010. 2010. p. 274-279. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ŠIMEK, M.; NOVÁČEK, A.; KOMOSNÝ, D.; MORÁVEK, P. Impact of Different Distance Estimation Methods on Anchor-Free Localization Accuracy. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 2010. p. 57-63. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

MÜLLER, J.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R. Budoucnost přenosu signalizace v systémech IPTV. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 06, s. 3-7. ISSN: 0036-9942.
Detail

MRÁZ, Ľ.; ŠIMEK, M. Komunikačná platforma pre bezdrotové senzorické siete, druhý diel. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 10-14. ISSN: 0036-9942.
Detail

BURGET, R.; KARÁSEK, J.; UHER, V.; ZUKAL, M. Semi-Automatic Image Data Analysis. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 1, p. 61-67. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIMEK, M.; MORÁVEK, P. Positioning Simulator Using Global Energy Ratio Metric in Wireless Sensor Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 104, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

BURGET, R. Přenos signalizace pro internetovou televizi. 2010. s. 1-107.
Detail

BALEJ, J.; KOMOSNÝ, D. Zdroje zpoždění při komunikaci v Internetu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 42, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

MRÁZ, Ľ.; ŠIMEK, M. Komunikačná platforma pre bezdrotové senzorické siete, prvý diel. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 11, s. 5-8. ISSN: 0036-9942.
Detail

MRÁZ, Ľ.; ŠIMEK, M. Návrh otvorenej hardvérovej platformy pre bezdrotové senzorické siete na báze IEEE 802.15.4 / Zigbee pre zber dát v inteligentných budovách. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 40, s. 1-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIMEK, M.: BRC library; Distribuovaný detektor hraničních uzlů v sítích WSN. Knihovnu lze stáhnout na http://wsnbase.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=94. URL: http://wsnbase.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=94. (software)
Detail

BURGET, R.; ZUKAL, M.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.: RapidMiner Image Processing ext; Data-mining Image processing extension for RapidMiner platfrom. Internet, volne ke stažení prímo z aplikace Rapidminer, poprípade na stránkách http://spl.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

ŠIMEK, M.; NOVÁČEK, A.: WSN Simulator; WSN 802.15.4 Positioning Simulator. ke stažení na stránkách: http://wsnbase.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=101. URL: http://wsnbase.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=101. (software)
Detail