Project detail

Prevence havárií stavebních konstrukcí při působení mimořádných zatížení

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

Mark

TA01011539

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2010-05-25 - not assigned)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2011-01-01 - 2013-12-31)