Project detail

Autentizace prostřednictvím hardwarových kryptografických modulů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Cílem projektu je rozšíření laboratorních úloh do předmětu Kryptografie v informatice, který je vyučován v letním semestru 2. ročníku navazujícího magisterského oboru Telekomunikační a informační technika ve studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Součástí projektu bude vytvoření nových laboratorních úloh, ve kterých se studenti seznámí s možnostmi vícefaktorové autentizace využívané v infrastruktuře správy a distribuce veřejných klíčů prostřednictvím hardwarových kryptografických modulů. K realizaci laboratorních úloh budou sloužit programovatelné čipové karty, pomocí kterých budou studenti implementovat své vlastní kryptografické metody. Zároveň bude umožněno ověření a testování implementačně složitých řešení, ale i návrhů pro mobilní zařízení. Při výuce bude využíván Open Source Software. K laboratorním úlohám budou vytvořeny studijní materiály, které budou obsahovat nezbytnou teoretickou přípravu a také návody pro praktickou část. Potřebné vybavení bude zpřístupněno i ostatním studentům v rámci řešení jejich semestrálních, bakalářských a diplomových prací.

Mark

2950/G1

Default language

Czech

People responsible

Lambertová Petra, Ing. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Doležel Radek, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - not assigned)