Project detail

Podpora výuky předmětů Základy umělé inteligence a Soft Computing

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Cílem projektu je navrhnout a implementovat sadu ukázkových Java appletů pro podporu výuky předmětů Základy umělé inteligence a Soft Computing, jejichž garantem je první spoluřešitel. Applety budou demonstrovat zejména různé přístupy k prohledávání stavového prostoru, k rozpoznávání, resp. klasifikaci vzorů, včetně přístupů s použitím různých typů neuronových sítí a základní přístupy k práci s neurčitostí (neuronové sítě, genetické algoritmy a fuzzy logika). Všechny applety včetně zdrojových kódů budou k dispozici studentům na WWW stránkách předmětů.

Description in English
Aim of the project lies in a design and an implementation of a set of exemplary Java applets for support of education of Fundamentals of Artificial Intelligence and Soft-Computing courses garanted by the first co-solver.   

Keywords
Java, ukázkové applety, podpora výuky, předměty Základy umělé inteligence a Soft Computing

Key words in English
Java, Exemplary applets, Support of education, Fundamentals of Artificial Intelligence and Soft-Computing courses  

Mark

FR1613/2010/G1

Default language

Czech

People responsible

Dvořák Radim, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Drozdová Martina, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Department of Intelligent Systems
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

DVOŘÁK, R.; LODROVÁ, D.; DITTRICH, P.; VÁŇA, J.; DRAHANSKÝ, M. Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces. In World and homeland security. Brno: University of Defence in Brno, 2010. p. 143-152. ISBN: 978-80-7231-728-8.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. Preliminary Study of Using Ellam Framework for Solution of Atmospheric Advection Diffusion Reaction Equation. In Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

DVOŘÁK, R.; FIALA, J.; ZENDULKA, J.; ZBOŘIL, F. The Design of Self-Developmental Model of Atmospheric Pollutant Dispersion. In Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.; BUSCH, C.; DRAHANSKÝ, M. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2010, vol. 2010, no. 3, p. 39-50. ISSN: 1976-118X.
Detail

ŠIMEK, V.; DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F.; DRÁBEK, V. Performance Evaluation of OpenCL Framework for Numerical Solver of Advection Diffusion Equation. In Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 279-286. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. New Experiments with Optical Liveness Testing Methods. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2010, vol. 1, no. 4, p. 301-309. ISSN: 2073-4212.
Detail

DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.; BUSCH, C.; DRAHANSKÝ, M. Fingerprint Area Detection in Fingerprint Images Based on Enhanced Gabor Filtering. In Bio-Science and Bio-Technology 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010. p. 234-240. ISBN: 978-3-642-17622-7.
Detail

Link