Project detail

Podpora významných zahraničních akademických pracovníků

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

BC MŠMT 25/5 2009

Default language

Czech

People responsible

Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2009-01-01 - 2009-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2009-01-01 - 2009-12-31)