Project detail

Zavedení technologie Smart karet do laboratorních cvičení předmětu Kryptografie v informatice

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Cílem projektu je rozšířit výuku laboratorních úloh předmětu Kryptografie v informatice, který je vyučován v rámci magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika. Vedle zajištění technického zabezpečení laboratorní výuky bude hlavním úkolem projektu vytvoření laboratorních úloh, které umožní studentům seznámit se s možnostmi využití karet s programovatelným čipem. Hlavní důraz bude kladen na testování vlastních implementací kryptografických algoritmů. Studenti budou vedeni k větší samostatnosti a získají tak praktickou zkušenost s implementací jednotlivých kryptografických metod. Navíc budou moct hardwarové vybavení úloh využívat při řešení vlastních zadání, např. bakalářských a diplomových prací.

Mark

2987/G1

Default language

Czech

People responsible

Lambertová Petra, Ing. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stančík Peter, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - not assigned)