Project detail

Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů"

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je primárně zaměřen na inovaci magisterského kursu "Číslicové zpracování akustických signálů" oboru TIT (Telekomunikační a informační technika) magisterského studijního programu EEKR (Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokém učení technickém v Brně. Kurs je zařazen do dvou studijních programů, do prezenčního studijního programu EEKR-M a do jeho kombinované formy EEKR-ML. Ročně kurs absolvuje asi 50 až 60 našich a zahraničních studentů. Projekt přinese zejména modernizaci výuky v laboratorních cvičeních, která budou obohacena o větší podíl praktických úloh zpracování zvukových signálů. Výsledky projektu budou také využívány v kursech "Studiová a hudební elektronika", "Elektroakustika" a "Multimediální služby" studijního oboru TLI (Teleinformatika), v kursu "Multimedia" studijního oboru TIT (Telekomunikační a informační technika). Laboratoř pro zpracování zvuku bude dovybavena novými multikanálovými pracovními HDR (Hard Disc Recording) stanicemi pro zpracování zvukových signálů v současné době používaných formátů. Součástí modernizace bude také obnova hardwarového vybavení stávajících pracovních stanic v laboratoři kursu "Číslicové zpracování akustických signálů". Nové vybavení umožní studentům pořizovat zvukové záznamy, provádět jejich efektování, smíchání a přípravu zvukového nebo obrazového média dle současných standardů. Studenti budou mít k dispozici systém pro tvorbu profesionálních multimediálních prezentací svých semestrálních, ročníkových a diplomových projektů. Bude také obnovena náplň přednášek a cvičení kursu "Číslicové zpracování akustických signálů".

Mark

2724/F1 a

Default language

Czech

People responsible

Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - not assigned)