Project detail

Rozvoj a doplnění laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

1884 Aa

Default language

Czech

People responsible

Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- principal person responsible (2009-10-12 - not assigned)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2009-10-12 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - 2009-12-31)