Project detail

Vývojpřívěsu pro tlakové čistění odpadů, kanalizací a prostor (vozovek) kontaminovaných olejovými úkapy

Duration: 01.06.2009 — 31.12.2011

On the project

Vzhledem k nárůstu a rozšíření kanalizačních sítí dochází i k nárůstu požadavku na jejich čištění. V řadě případů dochází k podpoře výstavby kanalizačních sítí i z programů evropské unie. Je to zejména z důvodu zachování a zkvalitnění životního prostředí.V průběhu posledních let došlo k výraznému posunu v zkvalitnění životního prostředí, snížení výtoku odpadů do řečištních toků a kontaminace půdy průsaky z jímek a úložišť. Na druhé straně si to vyžaduje pravidelnou údržbu potrubí a tím vzrůstá požadavek na stroje, které je potřeba pro údržbu používat. Pro menší potrubní systémy (domovní přípojky) v současné době schází na trhu stroj, který by mohl být použit nezávisle na vozech, které se používají pro denní provoz. Zároveň je potřeba menšího stroje, který je možno použit pro čištění olejových skvrn na vozovkách, čištění olejových úkapů a mastných kontaminací. Pro tyto účely bude vyvinut tlakový přívěs.

Description in English
In reference to expansion of sewerage systems there is an obvious demand for corresponding motion in the quality of their cleaning. Many sewerage systems have been built with the support from EU resources (ERDF), especially on behalf of the long term sustainability. On one hand there had been a certain shifting in the environment quality during last years - lower waste outflow and watercourse damage, less soil contamination etc. On the other hand these proceedings necessitate regular maintain services which generates further demands for the quality of the machinery used for this. Considering the smaller housing tubing systems, there is an appreciable demand for a suitable machinery in the market, which could have been independent from the other vehicles used. At the same time there is a demand for a smaller machine, which could have been used for cleaning oil stains, foreshots and greasy contaminations. As an answer to this demand there will be developed suggested machine pressure mobile cleaner.

Key words in English
hazardous waste; transport vehicle; transporting; waste disposal

Mark

FR-TI1/500

Default language

Czech

People responsible

Seltsam Petr, Ing.
- principal person responsible (2009-06-01 - 2011-12-31)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2009-06-01 - 2011-12-31)

Units

Dept. of Handling and Building Machines
- (2009-06-01 - 2011-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2009-06-01 - 2011-12-31)

Results

ŠKOPÁN, M.; KUBÍN, M.; POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J.: Rám čistícího stroje; Optimalizovaný nosný rám pro přívěsný čistící stroj. v prostorách firmy EUROM, Trnkova 103, 628 00 Brno. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV-Optimalizovany_nosny_ram-FR-TI1-500.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠKOPÁN, M.; KUBÍN, M.; KAŠPÁREK, J.: Čistící přívěs - SMART 500; Nebrzděný přívěsný čistící stroj. EUROM s.r.o, Podolí u Brna č.p. 473, 664 03 Brno, CZECH REPUBLIC. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV-SMART500-FR-TI1-500.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.: Sprchový čistič; Sprchový čistič kontaminovaných úkapů. EUROM s.r.o, Podolí u Brna č.p. 473, 664 03 Brno, CZECH REPUBLIC. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV_sprchovy_cistic_ukapu.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠKOPÁN, M.; KUBÍN, M.; POKORNÝ, P.: Čistící přívěs - ROM 900; Brzděný přívěsný čistící stroj. EUROM s.r.o, Podolí u Brna č.p. 473, 664 03 Brno, CZECH REPUBLIC. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV-ROM900-FR-TI1-500.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KAŠPÁREK, J.: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2011. Ústí nad Labem (05.10.2011)
Detail