Project detail

Vývoj stroje pro přepravu nebezpečných odpadů

Duration: 01.06.2009 — 31.12.2010

On the project

Při provozu v průmyslových, chemických a petrochemických firmách dochází k hromadění nebezpečných odpadů, které vznikají při procesu výroby. Jedná se o různé kyseliny, hořlavé kapaliny, kapaliny zásaditého charakteru a nebezpečné směsi. Pro bezproblémový provoz je potřeba provádět pravidelné čištění a odvoz odpadů do firem, které se zabývají likvidací odpadů. Na tuto údržbu se používají stroje, které mají nádrže ze vysoko-odolných nerezových materiálů, speciální vakuová čerpadla, a další speciální zařízení. V praxi nákladní vozidlo s tímto strojem přijede do závodu, z jímek provede nasátí odpadů do cisterny, převeze je ke zpracovateli a za dodržení zvláštních předpisů provede jejich přečerpání do jímek zpracovatele odpadů. Vše podléhá zvláštním předpisům a je nutno dodržovat speciální postupy. Tyto stroje se používají též při různých haváriích, kdy dojde k vylití obsahů kamionů např. na dálnicích, stavbách apod. a hrozí kontaminace prostředí.

Description in English
While operating, the industrial, chemical and petrochemical enterprises produce and cumulate hazardous waste. This waste is usually represented by various acids, inflammables, alkalic liquids and a range of dangerous mixtures. For continuous operating is necessary to undertake regular cleaning and transport the waste to the locations, where it is disposed. There are usually used vehicles fitted with highly resistant stainless tanks, special vacuum pumps and other special equipment.The truck with this special vehicle comes to the factory and vacuums the reservoirs containing the waste into the tank, consequently the truck transports the waste to the processer and pumps the waste over into the tanks of the processer. The whole process is driven by special rules and regulations. These vehicles are also used in case of various accidents, when for instance the hazardous content spills off the tank, such thing represents a serious threat of contamination of the environment.

Keywords
nebezpečný odpad, přeprava, vozidlo, cisterna

Key words in English
hazardous waste; transportation; transport; vehicle; transport vehicle; waste disposal

Mark

FR-TI1/498

Default language

Czech

People responsible

Seltsam Petr, Ing.
- principal person responsible (2009-06-01 - 2010-12-31)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2009-06-01 - 2010-12-31)

Units

Dept. of Handling and Building Machines
- (2009-06-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- whole funder (2009-06-01 - 2010-12-31)

Results

KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M. Numerická simulace hydraulicky poháněného zařízení jeřábového typu na vozidle. In Vybrané problémy dynamiky těles. Dynamika tuhých a deformovatelných těles. první. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. s. 59-64. ISBN: 978-80-7414-272-7.
Detail

KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.; KUBÍN, M. Výpočtová analýza hydraulického zdvihadla jako nástavbového zařízení vozidel. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2010. Sborník přednášek ze VIII. mezinárodní konference. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-270-3.
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. VÝVOJ STROJE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In XXXVI. SEMINÁR KATEDIER A INŠTITÚTOV TRANSPORTNÝCH, STAVEBNÝCH, ÚPRAVÁRENSKÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV. Zborník vedeckých recenzovaných prác. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2010. s. 170-177. ISBN: 978-80-228-2139-1.
Detail

KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Simulace pracovního cyklu a pevnostní analýza mobilní nádrže. In Výpočtové a experimentální metody v aplikované machanice. Computation and experimental methods in applied machanics. 1. Ústí nad Labem: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. s. 39-44. ISBN: 978-80-7414-377-9.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M. Identifikace zátěžových účinků na cisternovou nástavbu numerickou simulací. In Sborník přednášek XXXVII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Brno: VUT Brno, 2011. s. 95-98. ISBN: 978-80-214-4323-5.
Detail

ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P.; KAŠPÁREK, J.: Tlaková nádoba NO; Tlaková nádoba pro přepravu nebezpečných odpadů. Areál firmy EUROM, Trnkova 103, Brno. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV-Tlakova_nadoba_pro_prepravu-FR-TI1-498.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P.: Cisterna s ramenem; Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů. EUROM s.r.o, Podolí u Brna č.p. 473, 664 03 Brno, CZECH REPUBLIC. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV-Stroj_cisterna_rameno-FR-TI1-498.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠŤASTNÝ, A., HLOSKA, J., KUBÍN, M., POKORNÝ, P., KAŠPÁREK, J., ŠKOPÁN, M.: XXXVII. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Technická 2896/2, 616 69 Brno (14.09.2011)
Detail