Project detail

Studium dlouhodobé stability mikrostruktury cementových kompozitů pro hlubinné úložiště jaderného odpadu

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2012

On the project

Projekt se zaměřuje zejména na studium dlouhodobé trvanlivosti – termodynamické stability mikrostruktury vysoce hutných speciálních cementových kompozitů a jejich schopnost blokovat průnik polutantů z vnitřních prostor úložiště. Dále se projekt orientuje na studium systému beton – bentonit, resp. vzájemné ovlivnění povrchových vrstev obou materiálů, a to v různých typech agresivních prostředích.

Description in English
The project is mainly focused on the long lifetime study – the thermodynamic stability of microstructure of special highly-consistent cement composites and their ability to avoid penetration of pollutants from outside the disposal site. Furthermore, the project is focused on the concrete – bentonite system study, or more precisely the interaction of the surface layers of both materials in different types of aggressive environment.

Keywords
Beton; bentonit; jaderný odpad

Key words in English
Concrete; bentonite; nuclear waste

Mark

GA103/09/1935

Default language

Czech

People responsible

Dohnálek Jiří, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2009-05-25 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2009-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2009-01-01 - 2012-12-31)

Results

NEVŘIVOVÁ, L. Reologické vlastnosti bentonitu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 359-365. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2010, no. 58, p. 124-130. ISSN: 2010-376X.
Detail

DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010-376X.
Detail

BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 100, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1388-6150.
Detail

ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; DŘÍNOVSKÝ, L.; SCHENKOVÁ, K. POSOUZENÍ VLIVU KONTAMINACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ROPNÝMI PRODUKTY ZA POMOCÍ FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH ANALÝZ. Soudní inženýrství, 2012, roč. 22, č. 5-6, s. 230-235. ISSN: 1211-443X.
Detail

BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 100, no. 1, p. 560-568. ISSN: 1388-6150.
Detail

DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 s. ISBN: 978-80-260-2210-7.
Detail

DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010-3778.
Detail