Project detail

Autentizační kryptografické moduly

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na inovaci výuky laboratorních cvičení předmětu Kryptografie v informatice, který patří mezi profilující předměty magisterského oboru Telekomunikační a informační technika. Cílem tohoto projektu je vytvořit nové laboratorní úlohy umožňující studentům seznámit se a získat praktické zkušenosti s moderními systémy vícefaktorové autentizace.

Description in English
Project is focused on the innovation of a suject equippement.

Keywords
autetizacni tokeny, autentizace, RSA system

Key words in English
authetization tokens, authetization, RSA systems

Mark

2829/G1

Default language

Czech

People responsible

Martinásek Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Sobotka Jiří, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - not assigned)