Project detail

Zavedení nové koncepce a obsahu přednášek a počítačových cvičení v předmětu Číslicové zpracováíní řeči

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Navrhovaný projekt je zaměřen na vytvoření nové koncepce a obsahu přednášek, praktických ukázek do přednášek a vytvoření náplně počítačových cvičení v předmětu Číslicové zpracování řeči (MZPR) a modernizace vybraných pasáží v předmětu Číslicové zpracování signálů (MCSI). Oba předměty patří do výuky magisterského studijního programu Telekomunikační a informační technika na FEKT VUT v Brně. Předmět Číslicové zpracování signálů je současně nabízen jako volitelný pro obor Mikroelektronika a technologie. Výzkum v oblasti zpracování řečových signálů přináší nové poznatky, které je nutné bezprostředně zařadit do výuky. Jedná se zvláště o témata kódování řeči (nové kompresní algoritmy v mobilních telefonech), zvýrazňování a separace řeči ze šumu nebo směsi promluvy několika mluvčích současně (coctail-party efekt), rozpoznávání emočních stavů (například identifikace rizikových hovorů v call centrech) apod. Proto je velmi důležité zařazovat tyto nové poznatky do přednášek a počítačových cvičení a modernizovat uvedené předměty. Nové algoritmy a metody jsou také využitelné při práci na semestrálních projektech a diplomových pracích.

Description in English
The proposed project deals with new structure, new lectures, and new PC exercises of Digitsal Speech Processing and partialy Digital Signal Procesasing subjects.

Keywords
Nová koncepce předmětu Číslicové zpracování řeči, nový obsah přednášek a počítačových cvičení, částečně nové přednášky předmětu Číslicové zpracování signálů.

Key words in English
New struicture, new lectures, and new PC exercises of the Digital Speech Processing subject.

Mark

165/F1 a

Default language

Czech

People responsible

Klon Jaroslav - fellow researcher
Vích Robert, Ing., DrSc. - fellow researcher
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2010-01-01 - not assigned)