Project detail

Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech

Duration: 01.05.2009 — 23.04.2013

Mark

FR-TI1/001

Default language

Czech

People responsible

Fiala Pavel, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2009-05-01 - not assigned)

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- part funder (2009-05-01 - not assigned)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO
- part funder (2009-05-01 - not assigned)

Results

FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; DOHNAL, P. Antenna-based sensors for partial discharge detection in high voltage power transformer. In Elektro 2010 proceedings. 2010. p. 18-21. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; KOŘÍNEK, R.; BARTUŠEK, K.; HAVEL, L.; DREXLER, P. Measurement of Tissue Cultures of Early Somatic Embryos of Norway Spruce. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. p. 1792-1795. ISBN: 978-1-934142-30-1. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; JIRKŮ, T. Numerical Modeling a Microwave and Detection of Partial Discharge inside of HV Transformer. In PIERS 2010 in Xi'an Proceedings. Cambridge: 2010. p. 940-944. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MIKULKA, J. Monitoring of diseases progression by MR. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 580-582. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; DĚDKOVÁ, J. An Effective Detection of Conductivity Changes in Biologic Tissue. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 575-579. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

FIALA, P.; JIRKŮ, T.; DREXLER, P.; DOHNAL, P. Detection of Partial Discharge inside of HV Transformer, Modeling, Sensors and Measurement. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1013-1016. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

FIALA, P.; DREXLER, P.; KADLEC, R.; KUBÁSEK, R. The Instruments for Noise Spectroscopy. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. p. 1027-1030. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

MARCOŇ, P.; BARTUŠEK, K. Errors in Diffusion Coefficients Measurement. In PIERS 2010 Cambridge, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings. 2010. p. 1035-1039. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; KALÁB, P.; FRIEDL, M. Measurement, detection of partial discharge inside of HV transformer, modeling, sensors design. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 143-146. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P. Measuring of Temperature Fields Using MR Tomography. In PIERS 2010 Cambridge, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings. 2010. p. 1040-1042. ISBN: 978-1-934142-14-1.
Detail

NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Using Metamaterials as Electromagnetic Lens for MR Tomograph. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1158-1161. ISSN: 1559-9450.
Detail

DREXLER, P.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Development for PD Localization in HV Transformers. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1139-1143. ISSN: 1559-9450.
Detail

FIALA, P.; MACHÁČ, J.; POLÍVKA, J. Microwave noise field behaves like white light. Progress in Electromagnetics, 2010, vol. 2011, no. 111, p. 311-330. ISSN: 1559-8985.
Detail

KŘÍŽ, T.; OSTANINA, K. Influence of Noise in Tissue Image Reconstruction. In Elektro 2010 proceedings. 2010. p. 53-56. ISBN: 978-80-554-0196-6.
Detail

DREXLER, P.; MYŠKA, R. Design of an experimental measurement system for partial discharge detection. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2013. p. 85-89. ISBN: 978-80-214-4759-2.
Detail

FIALA, P.; KOVÁČ, M.; FRIEDL, M.; BENEŠ, V.; KOČÍ, R.; BĚHUNEK, I. A Methodology for Short Basis Velocity Measurement in Moving A Methodology for Short Basis Velocity Measurement in Moving Objects. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. p. 1238-1241. ISBN: 978-1-934142-26-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

DREXLER, P.; ČÁP, M.; MYŠKA, R.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. Proposal of technical measures for a partial discharge detection system based on real measurement. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. p. 1233-1236. ISBN: 978-1-934142-24-0.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; HANZELKA, M. NUMERICAL MODELING, SENSORS AND EXPERIMENTAL MODEL DEVELOPMENT FOR PARTIAL DISCHARGE LOCALIZATION IN HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. p. 1-13. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

HADINEC, M.; DREXLER, P.; FIALA, P.; MARCOŇ, P.; FRIEDL, M.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Verification on HV Transformers Measurement. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Moscow: 2012. p. 322-327. ISBN: 978-1-934142-22-6.
Detail

NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. NMR Lens -Technological Limits. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. PIERS, 2012. p. 361-364. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

MYŠKA, R.; DREXLER, P. The Development of Methods for Estimation of Time Differences of Arrival of Pulse Signals. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. p. 709-713. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MYŠKA, R.; DREXLER, P. Simulation and Verification of Methods for Partial Discharge Source Localization. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. p. 704-708. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MYŠKA, R.; DREXLER, P. Limiting Effects in the Application of Inductive Sensors for Measuring of Non-harmonic High-level Current Pulses. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. p. 353-356. ISBN: 978-1-934142-12-7.
Detail

MYŠKA, R. SIMULATION AND VERIFICATION OF METHODS FOR PARTIAL DISCHARGE SOURCE LOCALIZATION. In Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012. Brno, ČR: LITERA Brno, 2012. s. 273-277. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

MIKULKA, J.; FRIEDL, M.; FIALA, P. Low-level Measurement of Electric Field Intensity. In PIERS 2012 in Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 178-181. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

HROZEK, J.; POKLUDOVÁ, M.; NEŠPOR, D.; BARTUŠEK, K. Methodology of Thermal Properties Measurement. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 390-393. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

FRÖHLICH, L.; SEDLÁČEK, J.; FRIEDL, M.; KADLEC, R. Universal Filters for Processing of NMR Signals. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. p. 873-876. ISBN: 978-1-934142-22-6. ISSN: 1559-9450.
Detail

HROZEK, J.; NEŠPOR, D.; BARTUŠEK, K. Temperature Dependencies Measurement, Proposal and Preparing. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. PIERS, 2012. p. 357-360. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.: Sada Vivaldiho antén; Sada antén Vivaldiho typu pro detekci částečného výboje. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-anten-vivaldiho-typu-pro-detekci-castecneho-vyboje. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.: Čtyřkanálový vf zesilovač; Čtyřkanálová sestava vysokofrekvenčních širokopásmových zesilovačů. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/ctyrkanalova-sestava-vysokofrekvencnich-sirokopasmovych-zesilovacu. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.: Napájecí zdroj pro zesilovače; Napájecí zdroj pro vysokofrekvenční zesilovače. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/napajeci-zdroj-pro-vysokofrekvencni-zesilovace. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; BUŠ, O.; KUBÁSEK, R.: Generátor pulzního signálu; Generátor pulzního signálu s velmi strmou hranou. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/generator-pulzniho-signalu-s-velmi-strmou-hranou. (funkční vzorek)
Detail

DREXLER, P.; FIALA, P.: Sada kónických antén; Sada kónických antén pro detekci částečného výboje. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-konickych-anten-pro-detekci-castecneho-vyboje. (funkční vzorek)
Detail

FRIEDL, M.; DREXLER, P.: Simulační norné jiskřiště; Simulační nastavitelné ponorné jiskřiště. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/simulacni-nastavitelne-ponorne-jiskriste. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: Sada bikónických antén; Sada bikónických antén s prutovými prvky. UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno. URL: http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/sada-bikonickych-anten-s-prutovymi-prvky. (funkční vzorek)
Detail