Project detail

E-learning ve výuce "počítačové podpory architektonické tvorby"

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

FRVŠ 1335/2009

Default language

Czech

People responsible

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2009-01-01 - not assigned)
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2009-01-01 - not assigned)

Units

Computer Centre
- (2009-01-01 - 2009-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2009-01-01 - 2009-12-31)