Project detail

Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2010

Mark

SP/2E7/73/08

Default language

Czech

People responsible

Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2008-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo životního prostředí ČR - Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 - 2011

- whole funder (2008-01-01 - 2010-12-21)

Results

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; UHROVÁ, J.; PAVLÍK, F. Analýza faktorů rozhodujících pro vznik odtoku a erozního smyvu v povodí Luhy při povodni v roce 2009. In Říční krajina 6. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 204-209. ISBN: 978-80-244-2358-6.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; CHLUBNA, L.; DRBAL, K.; SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M. Návrh postupů stanovení efektivnosti biotechnických protierozních opatření. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 1, s. 22-24. ISSN: 0322-8916.
Detail

DUMBROVSKÝ, M., HOŠKOVÁ, V., PODHRÁZSKÁ, J., VAŠÍNOVÁ, K. Trends in soil degradation in the upper Svratka river basin (Czech Republic). MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS, 2010, vol. 18, no. 4, p. 20-27. ISSN: 1210-8812.
Detail

SOBOTKOVÁ, V., DUMBROVSKÝ, M., CHLUBNA, L. Posouzení efektivity navržených záchytných průlehů. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1-2, s. 296-307. ISSN: 1802-503X.
Detail

RUČKOVÁ SALA, A., KORSUŇ, S., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J. Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky. Littera Scripta, 2010, roč. 3, č. 1-2, s. 280-295. ISSN: 1802-503X.
Detail