Project detail

Sintrované prvky s druhotnými surovinami pro vytváření povrchových úprav stěn a podlah

Duration: 01.05.2008 — 31.12.2010

On the project

Sintrované prvky s druhotnými surovinami pro vytváření povrchových úprav stěn a podlah

Description in English
Sintered products made of by-products for creation of walls and floors surface treatment

Keywords
sintrace, povrchové úpravy, druhotné suroviny

Key words in English
Sintered products made of by-products for creation of walls and floors surface treatment

Mark

FT-TA5/147

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2008-05-01 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2008-05-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- whole funder (2008-05-01 - not assigned)

Results

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sintered glass with increased contents of secondary raw materials. In Proceedings of the first international conference on structures and architecture, ICSA 2010, Guimaraes, Portugal. Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2010. p. 1894-1901. ISBN: 978-0-415-49249-2.
Detail

MELICHAR, T. Durability of sintered materials modified by alternative silicate filling agents. Journal Intersections, 2009, vol. 6, no. 4, p. 61-66. ISSN: 1582-3024.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recycled glass as a source raw material for production of sintered board materials. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 2009, no. 11, p. 40-50. ISSN: 1561-6886.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Povrchy podlahových konstrukcí na bázi sintrovaného skla. ERA 21, 2008, roč. 8, č. 6/2008, s. 82-83. ISSN: 1801-089X.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Použití sklosilikátových obkladových desek s obsahem druhotných surovin ve stavebnictví. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 1/2009, s. 24-25. ISSN: 1802-9035.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sintered board materials based on recycled glass. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49 (2015), no. 4, p. 607-611. ISSN: 1580-2949.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recyklované sklo ze zářivek jako alternativní surovina pro výrobu obkladů na bázi spékaného skla. Zpravodaj WTA CZ, 2011, roč. 2011, č. 1-2, s. 14-16. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recyklované sklo jako materiál pro dlažby a obklady. Podlahy a interiér, 2011, roč. 2011, č. 1., s. 24-25. ISSN: 1214-391X.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití skla z recyklace elektroodpadu při výrobě stavebních prvků. Odpadové fórum, 2012, roč. 2012, č. 10, s. 16-17. ISSN: 1212-7779.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití recyklovaného skla při výrobě sintrovaných desek. Sklář a keramik, 2012, roč. 62, č. 11-12, s. 274-277. ISSN: 0037-637X.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.: Sintrace sklosilikátů s CRT; Sintrace sklosilikátových materiálů s využitím recyklované obrazovkové skloviny. Laboratoř VUT FAST. (ověřená technologie)
Detail