Project detail

Modelování a simulace polí

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2011

On the project

Projekt navazuje na úspěšný doktorský grant 102/03/H086. Systémově řeší nedostatky současného DSP: roztříštěnost vzdělávání, přílišnou specializaci, využívání špičkových specializovaných pracovišť malým počtem studentů, časové zatížení studentů a nedostatečnou komunikaci a spolupráci studentů v různých podoborech, které spojují stejné metody modelování, simulací, výpočtů a řešení problémů. Cílem je dotvořit novou koncepci výchovy vědeckých pracovníků založenou na širokém teoretickém základě, efektivním využití času, funkčním spojení studijních a výzkumných aktivit a posílení netradičního myšlení studentů. Tato koncepce má napomoci popularizaci a zvýšení atraktivity DSP a vědy vůbec. Cíle budou plněny pomocí (1) zavedení široce pojatých kurzů pokrývajících modulárně hlavní část problematiky modelování a optimalizace; (2) seminářů s aktivní účastí studentů a odborným dohledem vedoucích týmu; (3) časové optimalizace studia s koncentrací výuky do bloků; (4) aktivit konaných na různých pracovištích; (5) dalších kurzů metod vědecké práce, prezentace, rétoriky ap.; (6) podporou vlastní vědecko-výzkumné práce doktorandů na tématech jejich disertačních prací. V projektu je zohledněn pokrok, který v posledních čtyřech letech nastal v řešené oblasti.

Description in English
The project follows the previous successful doctoral grant 102/03/H086. It solves disadvantages of the current PhD studies including a fractionalism of the education, excessive specialisation in particular areas, insufficient sharing of wellequipped laboratories, insufficient communication and co-operation among students while they use the same techniques of modelling, simulation and optimisation. The aims are to modify the structure of education based on wide theoretical knowledge, efficient spending of time during studies, effective conjunction of both educational and research activities, support of extraordinary thinking and problem solving and making doctoral studies and science more attractive and popular. The aims will be fulfilled by (1) introduction of theoretical modular courses covering a major part of modelling and optimisation; (2) new types of seminars with an active participation of students supervised by the project leaders; (3) time optimisation of the studies; (4) activities in different laboratories and workplaces; (5) courses of presentation, speech training, communication skills, etc.; (6) support of individual research activities of the students. The project reflects the recent advances in the field of interest.

Keywords
Numerická analýza elektromagnetických polí, kmitočtová oblast, časová oblast.

Key words in English
Numerical analysis of electromagnetic field, frequency domain, time domain.

Mark

GD102/08/H018

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2008-01-01 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2008-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Doktorské granty
- whole funder (2008-01-01 - not assigned)

Results

CIGÁNEK, J.; KADLEC, P.; RAIDA, Z.; ŠEDĚNKA, V. Finite Element Analysis of Composite Objects: Time Domain Versus Frequency Domain. In 2010 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Sydney, Australia: IEEE, 2010. p. 164-167. ISBN: 978-1-4244-7367-0.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. A Novel Multi-Objective Self-Organizing Migrating Algorithm. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 4, p. 804-816. ISSN: 1210-2512.
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z. Wideband Feeders for Mlillimetr-Wave Horn Antennas. In Proceeding of 15th Conference Microwaves Techniques COMITE 2010. Brno: VUT BRNO, 2010. p. 39-41. ISBN: 978-1-4244-6351-0.
Detail

JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. Influence of Multiple Crossover and Mutation to the Convergence of Genetic Optimization. In MIKON 2008, XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications Poland, Wroclaw. 1. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, Poland: Telecommunications Research Institute S.A., 2008. p. 839-842. ISBN: 83-906662-7-8.
Detail

JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. Determination of frequency response of complex permittivity by global optimization. In Mediterranean Microwave Symposium MMS'2008. Damascus, Sýrie: University of Damascus, 2008. p. 179-182. ISBN: 9954-8577-0-2.
Detail

ŠTUMPF, M.; LEONE, M.; KROENING, O. Power-Bus Modeling Using 2D-Integral-Equation Formulation. In Proceedings of the 20th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility. ETH Zurich, Switzerland: Laboratory for Electromagnetic Fields and Microwave Electronics, 2009. p. 189-192. ISBN: 978-1-4244-3984-3.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Active Transmission Line on GaAs Substrate. In Loughborough Antennas & Propagation Conference LAPC. Loughborough: Loughborough University, 2009. p. 477-480. ISBN: 978-1-4244-2721-5.
Detail

KOVÁCS, P.; RAIDA, Z.; LUKEŠ, Z. Design and Optimization of Periodic Structures for Simultaneous EBG and AMC Operation. In Proceedings of 15th Conference Microwave Techniques COMITE 2010. Brno: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2010. p. 195-198. ISBN: 978-1-4244-6351-0.
Detail

JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. When and why to use the evolutionary algorithms. In Junior Scientist Conference 2008 Proceedings. 1. Karlsplatz 13, A-1040 Wien: Technische Universität Wien, 2008. p. 99-101. ISBN: 978-3-200-01612-5.
Detail

JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. Identification of the composite materials by multi-objective optimization. In WCSMO-8 Eight World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Lisboa: International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2009. p. 68-72. ISBN: 978-989-20-1554-5.
Detail

KOVÁCS, P.; RAIDA, Z. Automated design of single- and dual-band electromagnetic band gap surfaces by genetic algorithms. In 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino, Italy: COREP, Torino, Italy, 2011. p. 31-34. ISBN: 978-1-4244-3386-5.
Detail

KOVÁCS, P.; JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. Design and optimization of electromagnetic band gap surfaces by different global evolutionary algorithms. In Eight World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. Lisboa, Portugal: International Society for Structural and Multidisciplionary Optimization, 2009. p. 90-95. ISBN: 978-989-20-1554-5.
Detail

JILKOVÁ, J.; POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky. In Sborník příspěvků konference Králíky 2009. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. s. 129-133. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

KOVÁCS, P.; RAIDA, Z. Návrh periodických struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem využitím genetického algoritmu. In Sborník příspěvků konference Králíky 2009. 1. Brno: VUT Brno, 2009. s. 153-155. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

ŠTUMPF, M.; LEONE, M.; FRIEDRICH, M. Effiziente 2-D Integralgleichungsmethode zur Analyse von Power-Bus Strukturen auf Leiterplatten. In Elektromagnetische Verträglichkeit. Düsseldorf, Germany: VDE-Verlag Berlin, 2010. s. 577-584. ISBN: 978-3-8007-3206-7.
Detail

ŠEDĚNKA, V. Advanced finite element method. Proceedings of 20th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. 2010. p. 1-8.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Sierpinski Conical Monopole Antennas. In Proceedings of 15th Conference Microwave Techniques COMITE 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 55-58. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Prediction of Transmission Parameters of Atmospheric Link up to 1 THz. In Loughborough Antennas & Propagation Conference LAPC. Loughborough: Loughborough University, 2010. p. 137-140. ISBN: 978-1-4244-7307-6.
Detail

POKORNÝ, M.; ŠTUMPF, M.; RAIDA, Z. The introduction of computer lessons in course of electromagnetic waves, antennas and transmission lines. In Sborník příspěvků konference technical Computing Bratislava 2010. Bratislava: RT Systems s.r.o., 2010. p. 80-80. ISBN: 978-80-970519-0-7.
Detail

JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. Modeling of Composite Materials And Their Replacement by Homogeneous Materials. In 2010 10th Mediterranean Microwave Symposium. 1. Guzelyurt, Turkey: Middle East Technical University - Northern Cyprus Campus (METU-NCC), 2010. p. 426-431. ISBN: 978-1-4244-7243-7.
Detail

ŠTUMPF, M.; DE HOOP, A.; LAGER, I. Closed-Form Time-Domain Expressions for the 2D Pulsed EM Field Radiated by an Array of Slot Antennas of Finite Width. In Symposium Digest - 20th International URSI Symposium on Electromagnetic Theory. Berlin: International Union of Radio Science, 2010. p. 786-789. ISBN: 978-1-4244-5154-8.
Detail

KADLEC, P. Multi-Objective Optimization for Finite Element Analysis. 20th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Metz, France: Supélec, 2010. p. 123-131.
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z.; BARTYZAL, J. Antenna Structures for Emerging Frequency Bands. In 18 telecommunications forum - TELFOR 2010. 2010. p. 1-3. ISBN: 978-86-7466-392-9.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z. Comparison of Novel Multi-Objective Self Organizing Migrating Algorithm with Conventional Methods. In Proceedings of 21st International Conferrence Radioelktronika 2011. Purkyňova 118, 61200 Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2011. p. 97-100. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KADLEC, P.; ŠTUMPF, M.; RAIDA, Z. Forward Scattering from 2D Cylinders with Dielectric and Conductive Properties: A Step toward the Electromagnetic Breast Imaging. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT. 3. nám. Republiky 15, 614 00, Brno: Novpress s.r.o., 2011. p. 336-340. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KOVÁCS, P.; RAIDA, Z. Global Evolutionary Algorithms in the Design of Electromagnetic Band Gap Structures with Suppressed Surface Waves Propagation. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 122-128. ISSN: 1210-2512.
Detail

PUSKELY, J.; NOVÁČEK, Z. Exploiting of the Compression Methods for Reconstruction of the Antenna Far-Field Using Only Amplitude Near-Field Measurements. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 299-306. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠTUMPF, M.; LEONE, M. Efficient 2D-Integral Equation Approach for the Analysis of Power-Bus Structures With Arbitrary Shape. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2009, vol. 51, no. 1, p. 38-45. ISSN: 0018-9375.
Detail

PUSKELY, J.; NOVÁČEK, Z. Application of the Global Optimization Approaches To Planar Near-Field Antenna Phaseless Measurements. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 1, p. 9-17. ISSN: 1210-2512.
Detail

KOVÁCS, P.; RAIDA, Z. Parametric study of mushroom-like and planar periodic structures in terms of simultaneous AMC and EBG properties. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 4, p. 19-24. ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z.; HORÁK, J. Influence of EBG structures on the far-field pattern of patch antennas. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 2, p. 223-229. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z.; KEJÍK, P. Comparison of Pilot Symbol Embedded Channel Estimation Algorithms. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 4, p. 23-28. ISSN: 1210-2512.
Detail

JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. Ultrawideband Coplanar-Fed Monopoles: A Comparative Study. Radioengineering, 2008, vol. 2008, no. 17, p. 37-42. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠTUMPF, M.; DE HOOP, A.; LAGER, I. Pulsed electromagnetic field radiation from a narrow slot antenna with a dielectric layer. RADIO SCIENCE, 2010, vol. 45, no. 10, p. 1-9. ISSN: 0048-6604.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Transmission Line on Semiconductor Substrate with Distributed Amplification. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 307-312. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠEDĚNKA, V.; RAIDA, Z. Critical Comparison of Multi-objective Optimization Methods: Genetic Algorithms versus Swarm Intelligence. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 369-377. ISSN: 1210-2512.
Detail

KOUDELKA, V.; RAIDA, Z. Evaluation of Electromagnetic Immunity of Layered Structures by Neural Networks. IET Microwaves Antennas & Propagation, 2011, vol. vol. 5, no. 4, p. 482-489. ISSN: 1751-8725.
Detail

PÍTRA, K.; RAIDA, Z. Planar Millimeter-Wave Antennas: A Comparative Study. Radioengineering, 2010, vol. 20, no. 1, p. 263-269. ISSN: 1210-2512.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Sierpinski-Based Conical Monopole Antenna. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 4, p. 633-638. ISSN: 1210-2512.
Detail

WOLANSKÝ, D.; TKADLEC, R. Coaxial Filters Optimization Using Tuning Space Mapping in CST Studio. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 289-294. ISSN: 1210-2512.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z.; ŠEDĚNKA, V.; CIGÁNEK, J. Time domain finite element analysis of electrically large composite objects. 8th Management Comitee business meeting and Working Groups Worshop. 2010. p. 1-13.
Detail

VŠETULA, P.; RAIDA, Z. Axisymmetric Horn Antenna Based on TEM TM TEM Transform. In 2011 International Conference on Electromagnetics in Advance Applications. 13. Torino, Italy: 2011. p. 753-756. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

POKORNÝ, M.; RAIDA, Z. Amplification Enhancement of Gunn Effect Based Active Transmission Lines. In Millimetre Wave Days Proceedings. Finland: Aalto Univerzity of Finland, 2011. p. 1-4.
Detail

KOUDELKA, V.; SVOBODOVÁ, J.; RAIDA, Z. Impedance Network Simplification: A Combinatorial Optimization Approach. In Proceedings of 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 632-635. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

KADLEC, P.; RAIDA, Z.; ŠTUMPF, M. Adaptive Beam Forming in Time-Domain. In Proceedings of International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. 13. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 299-302. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

CIGÁNEK, J.; RAIDA, Z. Temporal discretization schemes of finite element methods: a critical comparison. In 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 307-310. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

ŠEDĚNKA, V.; KADLEC, P.; CIGÁNEK, J.; RAIDA, Z.: BUTFE_FDFE; BUTFE: Frequency Domain Finite Element Solver [FP7 Project no. 205294, HIRF SE]. Purkyňova 118, Brno, financováno z projektu HIRF-SE, www stránky: www.hirf-se.eu. URL: http://www.hirf-se.eu. (software)
Detail

ŠEDĚNKA, V.; KADLEC, P.; CIGÁNEK, J.: BUTFE_TDFE; BUTFE: Time Domain Finite Element Solver [FP7 Project no. 205294, HIRF SE]. Purkyňova 118, Brno, financováno z projektu HIRF-SE, www stránky: www.hirf-se.eu. URL: http://www.hirf-se.eu. (software)
Detail