Project detail

Vytvoření nové struktury předmětu magisterského studia Vzájemný převod analogových a digitálních signálů

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Mark

2764/ F1 a - Háze Jiří

Default language

Czech

People responsible

Háze Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2009-01-01 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2009-01-01 - not assigned)

Results

HÁZE, J.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. The integrated unit for MEMS based pressure measurement. In Proceedings of ICONS 2009 Fourth International Conference on Systems. France: IEEE, 2009. p. 100-103. ISBN: 978-1-4244-3469-5.
Detail