Project detail

Inovace stávajících a příprava nových laboratorních úloh předmětu "Služby telekomunikačních sítí"

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

1033/G1 - Polívka Michal

Default language

Czech

People responsible

Polívka Michal, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2009-01-01 - 2009-12-31)
Kacálek Jan, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2009-01-01 - 2009-12-31)
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2009-01-01 - 2009-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2009-01-01 - not assigned)

Link