Project detail

Rozšíření laboratoře mobilní robotiky

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

On the project

Cílem tohoto projektu je rozšíření stávajících mobilních robotických platforem, doposud zkonstruovaných na Ústavu Automatizace, takovým způsobem, aby na nich bylo možné lépe demonstrovat studentům činnost jednotlivých senzorů či aktuátorů, a tím byly lépe využity v předmětu "Základy robotiky" (BROB) v bakalářském studiu, i v předmětu "Robotika" (MRBT) v magisterském studiu. Je předpokládána realizace studentských projektů, bakalářských a diplomových prací rozšiřujících stávající roboty o strojové vnímání svého okolí. Na základě sejmutých dat je navíc možná synchronizace činnosti více robotů za účelem získání více dostupných informací o svém okolí.

Description in English
The aim of this project is to extend the existing mobile robot platforms, yet constructed at the Institute of Automation, in such a way that they allow students to better demonstrate the activity of individual sensors and actuators, and thus be better used in the course "Introduction to Robotics" (BROB) in Bachelor's study , even in the course "Robotics" (MRBT) in the master's study. It is anticipated implementation of student projects, bachelor and master's work extending the existing robots on machine perception of their surroundings. Based on the captured data synchronization is also possible the multi-robot in order to obtain more information available about their surroundings.

Keywords
robot, senzory, camera, SLAM

Key words in English
robot,sensoric system, SLAM

Mark

2407/G1 - Burian František

Default language

Czech

People responsible

Veselý Miloš, Ing. - fellow researcher
Burian František, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - not assigned)