Project detail

Laboratoř interakce člověka s počítačem

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2008

On the project

Projekt je zaměřen na vybudování laboratoře interakce člověka s počítačem a jeho kapitálová dotace je financována z prostředků FRVŠ.

Description in English
The project is oriented on building of human machine interaction laboratory and is financed from the budget of FRVŠ agency.

Keywords
human machine interaction, laboratory equipment

Key words in English
interakce člověka s počítačem, laboratorní vybavení

Mark

FR0274/2008/Aa

Default language

Czech

People responsible

Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2008-01-01 - 2008-12-31)
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2008-01-01 - 2008-12-31)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2008-01-01 - 2008-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2008-01-01 - 2008-12-31)

Units

Department of Computer Graphics and Multimedia
- (2008-04-19 - not assigned)
Department of Intelligent Systems
- (2008-04-19 - not assigned)