Project detail

Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS.

Duration: 01.04.2007 — 31.12.2009

On the project

Projekt zmapuje inteligentní dopravní systémy v Evropě a ve světě, které jsou užívány k ovlivňování dopravního proudu při kongescích. Dále budou zjištěny potřeby všech účastníků procesu zpracováním procesní i psychologické analýzy. Na základě výsledků předchozích kroků bude navržena architektura systému. Z navržené funkční architektury systému vyplyne návrh konkrétních aplikací pro řízení dopravního proudu při kongescích. Vybraná aplikace bude pilotně ověřena a vyhodnocena.

Description in English
The project will map Intelligent Transport Systems in the Europe and in the world, which are using for congestion traffic flow management. Process and psychological analysis will be done and customer needs will be collected. The system architecture will be designed at the results of previous steps. Specific application for congestion traffic flow management will be designed on the basis of system architecture. Selected application will be pilot tested and evaluated.

Keywords
kongesce, řízení dopravy, dopravní proud

Key words in English
congestion, traffic management, traffic flow

Mark

CG743-088-120

Default language

Czech

People responsible

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Ščerba Marek, Mgr. - principal person responsible

Units

Brno University of Technology
- (2007-04-01 - not assigned)
Institute of Road Structures
- (2007-04-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy

- whole funder (2007-04-01 - 2009-12-31)

Results

APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Měření dopravního proudu pomocí GPS. In Družicové metody v geodetické praxi. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2008. s. 58-66. ISBN: 978-80-86433-44-8.
Detail

MACUR, J.; HOLCNER, P.; APELTAUER, T. Pattern Formation in Traffic Microscopic Model. In Traffic and Granular Flow 07. Traffic and Granular Flow. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 259-264. ISBN: 978-3-540-77073-2.
Detail

APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS. In Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-01-04074-4.
Detail

APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Monitorování dopravního proudu - proč a jak?. Silnice a železnice, 2008, roč. 3, č. 2, s. 2-6. ISSN: 1801-822X.
Detail

APELTAUER, T.; HOLCNER, P.; MACUR, J. Ověření některých modelů dopravního proudu. Silnice a železnice, 2009, roč. 4, č. 2, s. 51-54. ISSN: 1801-822X.
Detail

ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M. Efficient Management of Traffic Flow at Congestions Using Mobile ITS. Bratislava: 2009. p. 1-6.
Detail

AKKERMAN, A.; KUDRNA, J.; APELTAUER, T. Urban Commuting and Daytime Population In Small Areas of a Metropolis: A Case Study of Brno, Czech Republic. PROMET– Traffic &Transportation, 2009, vol. 21, no. 4, p. 247-258. ISSN: 0353-5320.
Detail

ŠČERBA, M.; APELTAUER, T.; SMĚLÝ, M. Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS. Praha: 2009. s. 1-6.
Detail

MACUR, J.; APELTAUER, T.; HOLCNER, P.: Model IDM; Simulační nástroj pro model dopravního proudu IDM. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/idm/index.html. (software)
Detail

APELTAUER, T.: GridGain; Implementace platformy GridGain do prostředí MS Windows. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/AIU/VaV/2009/software/gridgain/index.html. (software)
Detail