Project detail

Vývoj nové koncepce manipulátorů, vývoj a aplikace nového systému řízení a pohonu manipulátorů

Duration: 01.04.2007 — 31.12.2009

On the project

LECOM LEDEČ a.s. je tradičním dodavatelem technologií a technologických celků pro povrchové úpravy - galvanování, chemické úpravy povrchů, speciální technologie nanášení barev, předúpravy povrchů. V souvislosti s rozvojem nových koncepcí používání povrchových úprav v rozvíjejích se průmyslových odvětvích jako je např letecký průmysl vzniká potřeba řešení nové koncepce manipulace velkých dílů a velkých objemů materiálu. Současně je požadavkem dne snižování materiálové a energetické náročnosti výroby vlastního manipulátoru a snižování energetické náročnosti technologických celků. To vyžaduje koncepčně nové řešení dopravy, pohonu a řízení vyvíjeného manipulátoru. Vývojový úkol si klade za cíl nahradit klasickou koncepci manipulátoru těžké konstrukce systémem nezávislých nosných ramen pohybujících se podél linky povrchových úprav a vyřešit problematiku řízení, polohování, přenosu energie a dat a zaměnitelnosti ramen manipulátoru.

Description in English
LECOM LEDEČ, a.s., is a traditional supplier of technologies for surface treatment galvanization, chem. surface treatments, specialized paints coating technologies etc. Together with the developement of new concept used for surface treatment in the progressive industry branches, such as aircraft ind., there has been the requirement of solving a new concept of manip. large size pieces and big amounts of material defined. At the same time the requirement of decreasing material and energy intensiveness of production is also up-to-date, which also applies to production of manip. and minimalization of technological complexes. These problems can be solved only through a new concept of transport solution, gearing and operating manip

Keywords
manipulátor, dopravník, povrchová úprava, galvanizace, polohování, pohon, přenos energie, přenos údajů, letecký průmysl

Key words in English
manipulator; conveyor; surface treatments; galvanization; positioning; gearing; transfer of energy; transfer of data; aircraft industry

Mark

FI-IM4/191

Default language

Czech

People responsible

Beránek Jiří, Ing.
- principal person responsible (2007-04-01 - 2009-12-31)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2007-04-01 - 2009-12-31)

Units

Institute of Automotive Engineering
- (2007-04-01 - 2009-12-31)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS
- part funder (2007-04-01 - 2009-12-31)

Results

POKORNÝ, P. Deformation of manipulator rail in dependency of the interaction between manipulators. In Proceeding of abstracts. Ostrava: Institute of Transport, VŠB-TU Ostrava, 2008. p. 12-12. ISBN: 978-80-248-1820-7.
Detail