Project detail

Nová generace traktorových nosičů nástaveb s výměnnými nástavbami

Duration: 01.06.2007 — 30.06.2010

On the project

Programový projekt řeší vývoj a osvojení výroby nové unifikované typové řady traktorových nosičů nástaveb s vyměnitelnými nástavbami v kategoriích celkové hmotnosti 13 - 18, 20 - 27 a 30 - 34 t opatřených novým systémem odpružení umožňujícím zároveň snímání nástaveb. K vyšší přidané hodnotě přispívá kromě toho také vybavení umožňující zjišťování hmotností přepravovaných nákladů sypkých hmot a zabezpečující kvalitní rozmetání statkových hnojiv využitím počítačově řízeného dávkování.

Description in English
The programme project drala the development and adoption of production for new unified types of traktor-trailers carries with exchangealbe bodies in categories of totalweight 13 - 18, 20 - 27 and 30 - 34 tons, which are equipped with new systém of spring mounting, which enable body control. The high additional values are also reached by equipmnet, which enable weight finding the transported load and assuring of high-quality spreading for the farmyard manure by the compurter portioning.

Keywords
traktorový nosič nástaveb, vyměnitelné nástavby, vymanitelné adaptéry, držící adaptéry, rozmetání hnojiv, řízené dávkování

Key words in English
traktor semi-trailers; exchangeable adapters carriers; exchangeable adapters; holding adapter; farmyard manure spreader; spurty spreader; controlled portioning

Mark

FI-IM4/091

Default language

Czech

People responsible

Droběček František, Ing.
- principal person responsible (2007-06-01 - 2010-06-30)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2007-06-01 - 2010-06-30)

Units

Institute of Automotive Engineering
- (2007-06-01 - 2010-06-30)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS
- whole funder (2007-06-01 - 2010-06-30)

Results

KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, J. SIMULACE JÍZDY TRAKTOROVÉ SOUPRAVY S NÁVĚSEM A PŘÍVĚSEM. In Dynamika tuhých a deformovatelnných těles 2008 sborník přednášek z VI. mezinárodní konference. Ústí nad Labem: 2008. s. 99-104. ISBN: 978-80-7414-030-3.
Detail

KAŠPÁREK, J. Effect of shape and dimension characters to stiffness and durability of trailers frame. In 34. ročník mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů 2008 sborník. Ostrava 2008: Institute of Transport, VŠB-TU of Ostrava, 2008. p. 12-12. ISBN: 978-80-248-1820-7.
Detail

POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J. Průzkum zákaznických preferencí předcházející vývoji zemědělských přípojných vozidel. In 6. ročník Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-7318-922-8.
Detail

POKORNÝ, J.; ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; KUBÍN, M. Simulace jízdy traktorové soupravy po nerovné silnici. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 15, č. 4, s. 69-72. ISSN: 0373-6776.
Detail

POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J.; KUBÍN, M.; ŠKOPÁN, M. Experimentální analýza napjatosti na rámu podvozku zemědělského návěsu. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. LX, č. 10, s. 57-61. ISSN: 0373-6776.
Detail

POKORNÝ, J. Porovnání užitných vlastností traktorových návěsů. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 15, č. 6, s. 60-64. ISSN: 0373-6776.
Detail

ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, J.; KAŠPÁREK, J.: Rám podvozku ZDT; Rám univerzálního podvozku pro výměnné nástavby. areál Zemědělské dopravní techniky, Nové Veselí. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV-Ram_univerzalniho_podvozku-FI-IM4-091.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠKOPÁN, M.; KAŠPÁREK, J.; KUBÍN, M.: Návěs s korbou; Traktorový návěs s výměnnou korbovou nástavbou. Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o., Žďárská 287, 592 14 Nové Veselí.. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV_traktornaves_nastavba-FI-IM4-091.pdf. (funkční vzorek)
Detail