Project detail

Získání projektu "Zavedení nového výukového systému do laboratorních cvičení". Číslo FRVŠ 1800/2008

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2008 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

1800/2008

Default language

Czech

People responsible

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2008-02-01 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2008-02-01 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2008-02-01 - not assigned)