Project detail

273 Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

C-24

Default language

Czech

People responsible

Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - principal person responsible

Units

Institute of Social Sciences
- (2007-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2007-01-01 - not assigned)