Project detail

Mizející dědictví

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

FRVŠ 1508/2007

Default language

Czech

People responsible

Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (2007-03-07 - not assigned)

Units

Department of Theory
- (2007-03-07 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2007-01-01 - 2007-12-31)