Project detail

Ústav automobilního a dopravního inženýrství, odbor transportních a stavebních strojů

Duration: 01.01.2000 —

Mark

VAV13373

Default language

Czech

People responsible

Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2007-03-01 - not assigned)

Units

Dept. of Handling and Building Machines
- (2000-01-01 - not assigned)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2000-01-01 - not assigned)

Results

ŠKOPÁN, M. Nakládání se stavebními odpady, jejich recyklace a využití. In Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: VŠCHT Praha, fakulta technologie ochrany prostředí, 2002. s. 113 ( s.)
Detail

HLOSKA, J.; ŠTOČEK, J. Podpora počítačové simulace při projektování logistického skladu. In 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 34-40. ISBN: 978-80-261-0884-9.
Detail

ŠKOPÁN, M. Analysis of sources of inert building waste as an alternative of the replacement of natural mineral resources in constructinon industry in Czech Republic. In 6. th Conference on Environment. Ostrava: VŠB - TU, 2002. p. 161 ( p.)ISBN: 80-248-0071-3.
Detail

ŠKOPÁN, M. Analýza surovinového potenciálu recyklátů z inertních stavebních odpadů. In RECYCLING 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 5 ( s.)ISBN: 80-214-2309-9.
Detail

ŠKOPÁN, M. Prognóza vývoje recyklace stavebních odpadů v intencích Plánu odpadového hospodářství ČR. In RECYCLING 2004- Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 51 ( s.)ISBN: 80-214-2583-0.
Detail

MALÁŠEK, J. Rozbor prostorové napjatosti v konvencích partikulárních látek. In XXX. seminár katedier a inštitútov transportných, stavebných a poľnohspodárskych strojov. Technická universita v Košiciach: Technická universita v Košiciach, Strojnicka fakulta, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8073-164-0.
Detail

MALÁŠEK, J. Různost konvencí při popisu napjatosti pevných těles a partikulárních látek. In TRANSFER 2004. Slovensko, Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2004. s. 303 ( s.)ISBN: 80-8075-030-0.
Detail

MALÁŠEK, J. Analysis cubic state of stress at mixing and compacting. In CHISA 2003. Praha: Nakladatelstrví Ing. Jan Novosad, Procesní inženýrství., 2003. s. 44 ( s.)ISBN: 80-86059-36-7.
Detail

MALÁŠEK, J. Rozbor napjatosti partikulárních látek při mísení a kompaktování. In XXIX. seminár katedier dopravnej a manipulačnej techniky. Zvolen: Technická universita vo Zvolene, 2003. s. 120-126. ISBN: 80-228-1266-8.
Detail

POKORNÝ, P. Analýza profilu lafety vrtné soupravy. In XXXI. seminář kateder a institutů dopravy a manipulace. Liberec: TU Liberec, 2005. s. 58 ( s.)ISBN: 80-7083-965-1.
Detail

KAŠPÁREK, J. Hutnící účinky vibračního běhounu v procesu zhutňování soudržných a nesoudržných podloží. In FSI Junior konference 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 107-115. ISBN: 80-214-2290-4.
Detail

KAŠPÁREK, J. Hutnící účinky vibračních běhounů na podloží. In FSI Junior konference 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 151-157. ISBN: 80-214-2619-5.
Detail

POKORNÝ, P. Analýza zatěžovacích stavů u provozního zatížení článku housenicového podvozku. In FSI Junior konference 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 183-186. ISBN: 80-214-2290-4.
Detail

POKORNÝ, P. Výpočtový model ocelové konstrukce výložníku kolesového rypadla K2000. In FSI Junior konference 2003. Brno: VUT Brno, 2004. s. 218-221. ISBN: 80-214-2619-5.
Detail

POKORNÝ, P.; NÁVRAT, T.; KAŠPÁREK, J.; VRBKA, M. Ověření charakteristik ocelového lana závěsu výložníku u věžového jeřábu MB 1030.11. In Zdvíhací zařízení v teorii a praxi 2007. Brno: VUT Brno 2007, 2007. s. 130-133. ISBN: 978-80-214-3391-5.
Detail

ŠKOPÁN, M. Recyklace stavebních odpadů. Odpadové fórum, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 8 ( s.)ISSN: 1212-7779.
Detail

ŠKOPÁN, M. Produkce stavebních odpadů v ČR a možnosti jejich využití (I). Odpady, 2002, roč. 12, č. 3, s. 20 ( s.)ISSN: 1210-4922.
Detail

ŠKOPÁN, M. Produkce stavebních odpadů v ČR a možnosti jejich využití (II). Odpady, 2002, roč. 12, č. 4, s. 19 ( s.)ISSN: 1210-4922.
Detail

ŠKOPÁN, M. Možnosti recyklace stavebních sutí vzniklých zřícením či nucenou demolicí domů po záplavách. Tepelná ochrana budov, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 55 ( s.)ISSN: 1213-0907.
Detail

ŠKOPÁN, M. Surovinový potenciál recyklátů. Strojní kaleidoskop, 2003, roč. 2003, č. 1-2, s. 28 ( s.)ISSN: 1213-9629.
Detail

ŠKOPÁN, M. Stavební a demoliční odpad v novém metodickém pokynu. Odpady, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 17 ( s.)ISSN: 1210-4922.
Detail

ŠKOPÁN, M. Nová generace dozerů firmy LIEBHERR. Stavební a zemní stroje, 2003, roč. 2003, č. 5 - 6, s. 28 ( s.)ISSN: 1211-6718.
Detail

ŠKOPÁN, M. Stav a perspektivy recyklace stavebních odpadů v ČR. Odpady, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 14 ( s.)ISSN: 1335-7808.
Detail

ŠKOPÁN, M. Stavební odpady a rekultivace. Odpady, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 15 ( s.)ISSN: 1210-4922.
Detail

ŠKOPÁN, M. Prognóza recyklace stavebních odpadů v intencích Plánu odpadového hospodářství ČR. Odpady, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 17 ( s.)ISSN: 1210-4922.
Detail

MALÁŠEK, J. Speciální mechanizmy v manipulační technice. MM Průmyslové spektrum. Technicko-ekonomický dvouměšíčník, 1995, roč. 3, č. 1, s. 18-19. ISSN: 1211-6653.
Detail

MALÁŠEK, J. By-pass rotační cementářské pece. Stavební technika, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 50-51. ISSN: 1214-6188.
Detail

ŠKOPÁN, M. Zustands und Bedingugsanalyse der Bauabfall Widerverwertung in der Tschechischen Republik. Libro de Ponencias Communication Book XII Interforul del Reciclaje de RCDs. Pamplona (Španělsko): GERD, 2003. s. 17 ( s.)
Detail

MALÁŠEK, J. Die Verformung der Partikulärstoffe. BAUMASCHINENTECHNIK 2004, Forschung, Entwicklung, Innovation. 1. Magdeburg: Forschungsvereinigung Bau- und Baustoffmaschinen e. V. 60528 Frankfurt/Main, 2004. s. 253-256.
Detail

KAŠPÁREK, J. Hutnící účinky vibračního běhounu s proměnným vektorem vibrace při hutnění. Brno: 2004. s. 1-28.
Detail

ŠKOPÁN, M. Potenciál recyklace stavebních odpadů jako druhotné suroviny ve stavebnictví v ČR. In RECYCLING 2002 - "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních materiálů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 80-214-2078-2.
Detail

HLOSKA, J.; ŠTOČEK, J. Simulace automatizovaných výrobních linek převodových hřídelí se zohledněním manuálních činností. Automa, 2015, roč. 2015, č. 8-9, s. 86-90. ISSN: 1210-9592.
Detail

MALÁŠEK, J.: Přesuvna; Přesuvna. PKZ Poštorná. (ověřená technologie)
Detail

MALÁŠEK, J., KAŠPÁREK, J., POKORNÝ, P., ŠKOPÁN, M., ŠPIČKA, J., MYNÁŘ, B.: Zdvíhací zařízení v teorii a praxi 2007. Brno (10.04.2007)
Detail