Project detail

Vliv imperfekcí na neurčitost chování ocelových konstrukcí

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

On the project

Cílem grantového projektu je analýza vlivu neurčitosti imperfekcí na chování vybraných typů nosných ocelových konstrukcí. Neurčitost má (nejméně) dvě komplementární stránky: náhodnost a vágnost. Náhodnost bude analyzována pomocí teorie spolehlivosti, zatímco vágnost bude modelována pomocí teorie fuzzy množin. V projektu budou zpracovány a publikovány studie, jejichž cílem bude vzájemné porovnání analýz obou typů neurčitosti. Statistické charakteristiky a funkce pravdivosti vstupních imperfekcí budou uvažovány dle dostupných údajů jednak z dříve realizovaných experimentů, jednak z podkladů v literatuře. Modely budou vesměs postaveny na bázi MKP (geometricky a fyzikálně nelineární). Ve statistické analýze budou využity simulační metody typu Monte Carlo. Obdržených výsledků bude dále možno využít při přípravě vstupních hodnot, úvahách a rozhodování o zlepšení technologických postupů a koncepci kontrolních činností.

Description in English
The aim of the grant project is an analysis of the influence of imperfection indeterminateness on the behaviour of specific types of beam structures. The indeterminateness includes (at least) two complementary facets: randomness and vagueness. The randomness will be analysed by means of the reliability theory, whereas the vagueness will be modelled on behalf of fuzzy sets theory. Within the frame of the project, studies will be elaborated and published the aim of which will be a mutual comparison of analyses of both indeterminateness types. Statistical characteristics and membership functions of input imperfections will be considered according to available data both based on experiments realized earlier and on data published in literature. The models will be based on geometrically and materially nonlinear FEM. Monte Carlo type methods will be applied. The results obtained will lie in preparation of input values, considerations and decisions on improvement of technological procedures.

Keywords
Ocel, nosník, spolehlivost, simulace

Key words in English
steel, girder, imperfection, reliability, fuzzy number, random, simulation

Mark

KJB201720602

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2007-02-14 - not assigned)

Funding resources

The Czech Academy of Sciences - Juniorské badatelské grantové projekty

- part funder (2007-02-14 - 2008-12-31)

Results

MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A. Note to the Transparency of the Reliability Level of Limit States Criteria for Stability Design. In SDSS 2006. Lisbon, Portugal: 2006. p. 1147-1152. ISBN: 972-8469-61-6.
Detail

KALA, Z. Fuzzy analýza pravděpodobnosti poruchy konstrukce navržené podle Eurokódu 3 z konstrukční oceli S235 rakouské a české výroby. Inžinierske stavby, 2008, roč. 56, č. 2, s. 90-93. ISSN: 1335-0846.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A. Stability Problems of Steel Structures with Consideration of Fuzzy-Random Imperfection Inputs. In Symposium Stability of Structures. Zakopane, Poland: 2006. p. 165-172. ISBN: 83-914019-3-6.
Detail

OMISHORE, A.; KALA, Z. Fuzzy Distribution of the Load-Carrying Capacity of Steel Member under Compression. In VSU 2006. Sofia, Bulgaria: 2006. p. 252-255. ISBN: 954-331-009-2.
Detail

MELCHER, J.; KALA, Z.; OMISHORE, A. K transparentnosti hladiny spolehlivosti návrhových kritérií mezních stavů. In Ocelové konstrukce a mosty 2006. Bratislava, SR: 2006. s. 27-32. ISBN: 80-227-2471-8.
Detail

KALA, Z. Od metod dílčích součinitelů k pravděpodobnostnímu pojetí posudku spolehlivosti systémů. In Spolehlivost konstrukcí. Praha, ČR: 2006. s. 21-32. ISBN: 80-02-01770-6.
Detail

OMISHORE, A.; KALA, Z. Application limits of Conventional Models of Systems. In Spolehlivost konstrukcí. Praha, ČR: 2006. p. 157-162. ISBN: 80-02-01770-6.
Detail

KALA, Z. K otázce fuzzy neurčitosti výsledků pravděpodobnostních metod. In PPK 2006. Brno, ČR: 2006. s. 193-204. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

OMISHORE, A.; KALA, Z. Fuzzy Analysis of Buckling Lengths of Steel Frame. In Modelování v mechanice. Ostrava, ČR: 2006. p. 61-62. ISBN: 80-248-1035-2.
Detail

OMISHORE, A. Uncertainty in Modeling of Steel Structures. In PPK 2006. Brno, ČR: 2006. p. 257-264. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A. Fuzzy probabilistic models in structural reliability. In Recent developments in structural engineering, mechanics and computation. Cape town, South Africa: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-90-5966-054-0.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Study of Steel Imperfect Member under Compression. In Modern building materials, structures and techniques. Vilnius, Lithuania: 2007. p. 403-404. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Probabilistic Optimisation. In Computational methods for coupled problems in science and engineering. Barcelona, Španělsko: 2007. p. 713-716. ISBN: 978-84-96736-18-4.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A. Reliability Analysis of Steel Structures Focused on Semi-probabilistic Design Concept of Eurocodes. In Computational Plasticity. Barcelona, Španělsko: 2007. p. 877-880. ISBN: 978-84-96736-29-0.
Detail

KALA, Z. Sobol's Sensitivity Indices in Applications to Stability Problems of Steel Structures. In Lightweight structures in civil engineering. Waršava, Polsko: 2007. p. 44-48. ISBN: 978-83-924884-1-5.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Probabilistic Analysis of Steel Structure Focused on Reliability Design Concept of Eurocodes. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2007, vol. 12, no. 3, p. 371-382. ISSN: 1392-5113.
Detail

KALA, Z. Influence of Partial Safety Factors on Design Reliability of Steel Structure -Probability and Fuzzy Probability Assessments. Journal of civil engineering and management, 2007, vol. 13, no. 4, p. 291-296. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z. Stability Problems of Steel Structures in the Presence of Stochastic and Fuzzy Uncertainty. THIN-WALLED STRUCTURES, 2007, vol. 45, no. 10-11, p. 861-865. ISSN: 0263-8231.
Detail

KALA, Z. Fuzzy-Random Analysis of Steel Structures. Engineering Mechanics, 2007, vol. 14, no. 1, p. 199-210. ISSN: 1802-1484.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Probability Methods in Applications to Reliability Analysis of Eurocode Rules for Steel Structures Design. Engineering Mechanics, 2007, vol. 14, no. 5, p. 359-370. ISSN: 1802-1484.
Detail

KALA, Z. Citlivostní analýza. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 10, s. 289-294. ISSN: 1210-4027.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Analysis of Fatigue Behaviour of Steel Structure Under In-plane Bending. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2006, vol. 11, no. 1, p. 33-45. ISSN: 1392-5113.
Detail

KALA, Z. Fuzzy analýza vágní neurčitosti pravděpodobnostního posudku spolehlivosti ocelové konstrukce. Inžinierske stavby, 2006, roč. 54, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1335-0846.
Detail

KALA, Z. Fuzzy neurčitost stochastických metod. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 8, s. 238-242. ISSN: 1210-4027.
Detail

KALA, Z. Fuzzy probability analysis of the fatigue resistance of steel structural members under bending. Journal of civil engineering and management, 2008, vol. 14, no. 1, p. 67-72. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A. Fuzzy and Stochastic Theories and their Applications in Structural Engineering. In ASRANet. Glasgow, UK: 2006. p. 1-8. ISBN: 0-9553550-0-1.
Detail