Project detail

Nové technologie zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí.

Duration: 01.11.2006 — 31.12.2011

On the project

Výzkum nových technologií navrhování, monitorování a vyhodnocování spolehlivosti a bezpečnosti tlakových systémů, ocelových konstrukcí válcovacích stolic a listů. Uplatnění nově navržených výsledků výzkumu tvorby designových kritérií navrhování konstrukcí a zařízení zvyšuje jejich bezpečnost nejen při statickém a časově proměnlivém dlouhodobém zatěžování, ale i při krátkodobém přetížení teplotou nebo dynamickým rázem, ke kterému může dojít při mimořádných událostech, jakými jsou přírodní katastrofy nebo teroristické útoky. V této souvisloti jsou v projektu navrhovány nové metody kvantifikace zbytkové únosné bezpečnosti jen po nezbytbě nutnou dobu evakuačních prací.

Description in English
Development for designing , monitoring, and accesing of reliability and safety of high pressure systems, steel structures, storing tanks, as well as rolling mills and presses. Concerning designing of structures and eguipment , practical application of newly developed design criteria provides for their safety regarding not only their static or dynamic long-term load condition but also their short-term overload by excessive temperature or dynamic compact, as a possible consequence of emergency or catastrophic scenarios like natural disasters or terrorist attacks. Concerning the latter, the project investigates new methods for quantifying of the load-bearing capacity safety margins neccesary for completion of emergency evacuations measures.

Keywords
Spolehlivost, navrhování konstrukcí, tlakové systémy, spolehlivost, ocelové konstrukce

Key words in English
Design of structure;pressure systems;reliability;safety;diagnostic systems;limiting condition;degradation processes;steel structures;storage tanks

Mark

2A-1TP1/107

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2007-02-14 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Trvalá prosperita

- part funder (2007-02-14 - 2011-12-31)

Results

GOTTVALD, J.; VEJVODA, S. Výpočet zbytkové životnosti ocelových konstrukcí na základě dlouhodobých měření. In Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. 1. Košice: TU v Košiciach, stavebná fakulta, 2007. s. 75-80. ISBN: 978-80-8073-791-7.
Detail

VEJVODA, S.; KALA, Z.; NEKVASIL, R. Pravděpodobnost poruchy napájecího systému kotle zapříčiněná korozní únavou. In Spolehlivost konstrukcí. Praha, ČR: 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-86246-33-8.
Detail