Project detail

Participace na vývoji evropské standardizace vestavného SW pro automobilový průmysl

Duration: 01.07.2004 — 31.12.2007

On the project

Cílem projektu je začlenit Českou republiku do procesu vývoje standardizace softwarových technologií v evpropském automobilovém průmyslu v návaznosti na předchozí participace v ITEA projektech DESS, EMPRESS, technologii Processor Expert oceněnou IST prize 2001, aj.

Description in English
The project objective is defined in order to include Czech Republic to active participation in European software technology provess for standardization of automotive software. The project background is constituted on experience with participation on European R&D projects under ITEA umbrella for embedded systems methodologies such as DESS, EMPRESS and technology Processor Expert, awarded by IST prize 2001.

Keywords
automobilový, standardizace, abstrakce hardware, OEM iniciativa, Processor Expert, komponentně orientovaný způsob návrhu, expertní znalostní systémy, mikroprocesory, ECU, vestavné systémy, technologie, codesign, generování kódu, vývojové nástroje

Key words in English
automotive, standardization, hardware abstraction, OEM initiative, Processor Expert, component oriented design approach, expert knowledge systems, microprocessors, ECU, embedded systems, technologies, codesign, code generation, development tools

Mark

1ET400750406

Default language

Czech

People responsible

Černý Stanislav, Ing. - fellow researcher
Kadlec Jiří, Ing., CSc. - principal person responsible

Funding resources

The Czech Academy of Sciences - Informační společnost (Národní program výzkumu)

- whole funder (2004-07-01 - 2007-12-31)

Results

KOLÁŘ, D.; STRUŽKA, P. Creation of 3D Environmental Model on Embedded System. In VIII. Medzinárodná vedecká konferencia mladých 2006. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2006. p. 227-234. ISBN: 80-228-1596-9.
Detail

KOLÁŘ, D.; STRUŽKA, P. Formal Views on Rapid Application Development with Processor Expert. In Sborník příspěvků z XXVIII. konference EurOpen.CZ, 21.-24. května 2006. Plzeň: Czech Open Systems User's Group, 2006. p. 107-118. ISBN: 80-86583-10-4.
Detail