Project detail

Výukové pracoviště pro návrh a simulaci televizní distribuční sítě

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

730/G1

Default language

Czech

People responsible

Slanina Martin, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hála Ondřej, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2006-05-17 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-05-17 - not assigned)

Results

HÁLA, O., SLANINA M. Aplikace pro návrh televizní distribuční sítě. In IEEE Workshop Zvůle. Brno: VUT Brno, 2007. s. 48-51. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

Ing. Ondřej Hála, Ing. Martin Slanina. Experimental Site for design of broadband circuit of individual or low community TV antenna. In RADIOELEKTRONIKA 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2007. p. 599 ( p.)ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail