Project detail

Vytvoření praktických ukázek do přednášek a nových laboratorních a počítačových cvičení předmětu Signálové procesory

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

On the project

Projekt je zaměřen na vytvoření nových laboratorních úloh a počítačových cvičení předmětu Signálové procesory. Budou také vybrány a vytvořeny reprezentativní aplikační úlohy, které budou prezentovány formou videoukázek v přednáškách předmětu. Cílem projektu je více přiblížit teoretickou část předmětu k praktickému použití. Studenti budou schopni samostatně navrhovat, ladit a optimalizovat algoritmy číslicového zpracování signálů v embedded systémech, kde se signálové procesory velmi často používají. Počítačová cvičení budou sloužit pro získaní znalostí a dovedností s programováním v jazyce C a v asembleru signálových procesorů a pro získání zkušeností s prací v integrovaném vývojovém prostředí. Laboratorní cvičení poslouží pro získání praktických zkušenosti s reálným měřením na stavebnicích se signálovými procesory s využitím měřicích přístrojů, jako jsou např. generátory a osciloskopy apod.

Description in English
Preparation of new video illustration for lectures, computer and laboratory excercises.

Keywords
Videoukázky, signálové procesory.

Key words in English
Video illustration, digital signal processor.

Mark

409/F1 a

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2006-05-15 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2006-05-15 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-05-15 - not assigned)

Results

SMÉKAL, Z. Vytvoření praktických ukázek do přednášek a nových laboratorních a počítačových cvičení předmětu Signálové procesory. první. Brno: FEKT, 2007. s. 1-92.
Detail