Project detail

Inovace magisterského předmětu "CAD ve vf. a mikrovlnné technice"

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

483/F1 a

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2006-05-08 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2006-05-08 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2006-05-08 - not assigned)

Results

RAIDA, Z. Využití programů MATLAB a COMSOL Multiphysics ve výuce výpočetního elektromagnetismu. In Sborník příspěvků 15. konference Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft s.r.o., 2007. s. 112-115. ISBN: 978-80-7080-658-6.
Detail