Project detail

Pokročilé technologie likvidace průmyslových odpadů solidifikací

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

On the project

Projekt se zabývá výzkumem nové pokročilé komplexní technologie na likvidaci nebezpečného odpadu jeho solidifikací. Na základě této technologie bude dosaženo snižování zátěže životního prostředí, při současném dosažení ekonomického profitu. Zásadní výhodou celého projektu je aplikovatelnost vyvinuté technologie na likvidaci různých jiných nebezpečných odpadů. Vývoj solidifikačních pojiv i metod solidifikace včetně návrhu moderního strojního vybavení pro provádění prací bude proveden ve spolupráci společnosti Hradecký Písek a.s. s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou stavební, Ústavem technologie stavebních hmot a dílců. Následná realizace, tj. aplikace výsledků výzkumu do praxe, bude provedena příjemcem - firmou Hradecký Písek a.s.

Description in English
The project incorporates applied research on new advanced complex technologies for liquidation of dangerous waste by solidification process. By the exploitation of this technology it is possible to lower impact on the environment and in the same time to make economical profit. The decisive advantage of this whole project is applicability of developed technology for liquidation of different dangerous wastes. The development of solidification binders, solidification methods and even design of machinery technology for solidification works is going to be performed in cooperation of firm Hradecký Písek a.s. and Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Technology of Building Materials and Components. Following implementation of research outputs into the firm he praxis will be made by Hradecký Písek a.s.

Keywords
Druhotné suroviny, nebezpečný odpad, ostatní odpad, solidifikace, pojivo

Key words in English
Waste raw materials, dangerous waste, other waste, solidification, binder

Mark

FT-TA3/137

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2006-04-10 - not assigned)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2006-04-10 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM
- part funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; GAILIUS, A. Hazardous Wastes Recycling by Solidification/Stabilization Method. Materials Science, 2010, vol. 16, no. 2, p. 165-169. ISSN: 1392-1320.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Development of a new reclamation material by hazardous waste solidification/stabilization. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 446-449, p. 2793-2799. ISSN: 1022-6680.
Detail

DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J.: SRL1; Solidifikační technologie pro sypký nebezpečný odpad katalog. č. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2. D134. (ověřená technologie)
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.: SRV1; Solidifikační receptura pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J.: SRR1; Technologie solidifikace pro sypký nebezpečný odpadu katalog. č. 190813 umožňující uložení na skládku typu S-OO. D134. (ověřená technologie)
Detail